Norsk Polarinstitutt har en rekke polarhistoriske spesialsamlinger og arkiver. For en del av disse finnes det register eller databaser.