Troll Observing Network (TONe) er et toppmoderne, multiplattform, multidisiplinært distribuert observasjonsnettverk som vil etableres på og rundt den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land, i ett av de mest datafattige områdene i Antarktis. Infrastrukturen vil styrke Norges posisjon innenfor Antarktisforskning og -overvåkning, og vil gi norske og internasjonale forskere tilgang til observasjonsdata som grunnlag for ny samfunnsnyttig kunnskap.

Antarktis og Sørishavet er sentrale drivere for jordens hav- og luftsystemer. Jorda vår er koblet sammen med og sterkt påvirket av prosesser som har sitt utspring sør på kloden.

For å kunne forstå hele jordsystemet er vi avhengig av kunnskap om de fysiske, biologiske, kjemiske og geologiske prosessene som finner sted her. For å få denne kunnskapen trenger vi å samle inn observasjonsdata.

Troll observasjonsnettverk (TONe) er en omfattende infrastruktur som tar mål av seg å bidra til denne datainnsamlingen. Infrastrukturen er sentrert rundt den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land (DML), i et område med relativt lite observasjonsdata tilgjengelig fra før av.

3 hovedkomponenter

Åtte ulike observatorier vil bidra med datainnsamling og lange tidsserier og utgjør den største delen av infrastrukturen. En dronetjeneste kan benyttes av forskere for å samle inn data over større deler av DML. TONe vil tilby tilgang til alle innsamlede data til både nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer som vil bidra til generering av ny kunnskap av samfunnsmessig betydning.


Observatorier

TONe består av åtte ulike observatorier som hver vil bidra med datainnsamling og lange tidsserier som er relevant for studier på:

 • jordsystemprosesser relevante for klima- og havnivåendringer (et havobservatorie i åpent hav og et under Fimbulisen)
 • atmosfærens dynamikk (et skyobservatorium og et luftobservatorium)
 • jordskorpestruktur og isdynamikk (et seismisk observatorium)
 • romværdynamikk (et infralydobservatorium og et ionosfæreobservatorium)
 • effekter av globale endringer på marine økosystem (et sjøfuglobservatorium)
# Observatorier Eier Instrumentering Plassering
1 Integrated Cloud Observatory (ICO) NPI/WSU/UL Emitted infrared spectrometer. Depolarization cloud lidar. Scanning Ka-band cloud radar. Radiosondes. Polarized Raman lidar system Three new instrument containers within Troll RS
2 Atmosphere Composition Obs. (ACO) NILU Picarro analyser G2401,Pandora UV/VIS trace gas spectrometer, Aerodynamical Particle Sizer (APS), Existing observatory at Troll RS (Trollhaugen site)
3 Infrasound Array (IA) NORSAR Array of 9 infrasound sensors measuring low frequency sound waves in the atmosphere New location within Troll RS, co-located with SA
4 Ionosphere Observatory (IO) UiO Digisonde4D (digital ionosonde) New location within Troll RS. Antennas, mast and data-hut
5 Seismic Array (SA) NORSAR Array of 9 sensors sites measuring ground movements caused by earthquakes, icequakes etc. over the whole spectrum of seismic signals New location within Troll RS, co-located with IA. Array and data hut
6 Fimbulisen Ice-shelf Observatory (FIO) NPI/UiB/ BAS Under ice-shelf ocean mooring- (T, S, U, turbulence), and mass balance (AWS, ApRES, SMB thermistors, GPS). Sediment- and water sample archives and glider navigation sources Renew two existing (6-1, 6-2) and reconnaissance one new (6-3) station on Fimbulisen.
7 Multidisciplinary Ocean Moored Observatory (MOMO) NPI/UiB Multidisciplinary open ocean moorings (T, S, U, ULS, O2, CO2, pH, Nitrate, chlorophyll-a, CDOM and echo sound and passive acoustics), under sea ice glider & float navigation sound sources, annual profile Add sensors on two existing moorings (7-1, 7-2); establish one new mooring (7-3), and regular transects
8 Seabird Monitoring Observatory (SMO) NPI Time laps camera, automatic weather station at two locations Instruments in field at two locations 8-1 Jutulsessen and 8-2 Svarthamaren
 

Forskningstjenester

En dronetjeneste kan benyttes av forskere for å samle inn data over større deler av Dronning Maud Land.

Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) består av to fly med lang rekkevidde og med stor nyttelast kapasitet, som skal utstyres med ulike sensorpakker.

Tjenste Eier Instrumentering Plassering
Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) NORCE/NPI Large multirotor. Include: VHF radar systems, GHz radar, aerial cameras, met- and hyperspectral sensors Operate from Troll RS from new mobile container- based flight operation room

Tilgang til alle innsamlede data

Data vil samles inn etter FAIR prinsippet og være søkbar, tilgjengelig, interopereable og gjenbrukbar for alle. Vi vil etablere en dedikert TONe webportal som vil være en felles inngangport for informasjon om TONe data og metadata. Databrukere vil få tilgang til et eget brukergrenesesnitt med gode søkefunksjoner hvor man kan bla og søke etter metadata. Webportalen vil etableres over NP eksisterende nettløsning for å sikre integrering med eksisterende informasjon.

Milepæler

 • Des 2021

  TONe ble innvilget finansiering.

  Prislappen er på nesten 300 mill., der Forskningsrådet og partnerinstitusjonene bidrar med ca. halvparten hver. Les mer

 • Juni 2022

  Kontraktsforhandlinger med Forskningsrådet er over.

 • Sep 2022

  Samarbeidsavtalene er på plass.

 • Sommer 2022

  Anbuds og innkjøpsprosesser i gang.

 • Nov 2022

  Første forskergruppe fra TONe skal til Troll.

  Dette er en site-survey for NORSARS etablering. Første sydsommersesong skal forskere fra ACO, IO. SA/IA, MOMO og SMO i felt.