Ansatte

Søk i ansatte

80 treff

A
Abu-Alam, Tamer S. Postdoktor, berggrunnsgeologi
Ahonen, Heidi Postdoktor (bioakustikk)
Andersen, Magnus Senioringeniør
Assmy, Philipp Forsker, marine alger
B
Benjaminsen, Sigurd Avdelingsingeniør
C
Cleary, Alison Postdoktor, molekylær økologi
Cohen, Lana Postdoktor, atmosfærefysikk
D
Descamps, Sébastien Forsker
Diez, Anja Postdoktor, Antarktis glasiologi
Divine, Dmitry Forsker
Dodd, Paul A. Forsker, havis
Duarte, Pedro Forsker, arktisk marin økosystem-modellering
E
Elvevold, Synnøve Forsker, geologi
F
Fernández-Méndez, Mar Postdoktor, arktiske marine alger og primærproduksjon
Fransson, Agneta Forsker
Fuglei, Eva Forsker, biologi
G
Gabrielsen, Geir Wing Seksjonsleder miljøgifter / seniorforsker
Gallet, Jean-Charles Forsker, snøfysikk
Gerland, Sebastian Seksjonsleder hav og havis / seniorforsker
Graham, Robert Postdoktor, klimamodellering
Granskog, Mats A. Forsker, havis/oseanografi
Griffith, Gary Forsker, arktiske marine økosystemer
H
Hallanger, Ingeborg Forsker, miljøgifter
Heitmann, Filip Forskningsingeniør
Helgason, Halfdan Helgi Prosjektmedarbeider SEATRACK
Hop, Haakon Seniorforsker
Hudson, Stephen R. Forsker, atmosfære og kryosfære
Husum, Katrine Seniorforsker, arktisk paleooseanografi
Håhjem, Leif Arild Avdelingsingeniør
I
Isaksson, Elisabeth Seksjonsleder geologi og geofysikk / seniorforsker
Itkin, Polona Postdoktor, havisdynamikk
J
Jennings, Inger Logistikkkoordinator SIOS
K
Kauko, Hanna Stipendiat, fotobiologi, arktiske marine alger
Klæbo, Erik Forskningstekniker
Kohler, Jack Seniorforsker, glasiologi
Kovacs, Kit M. Seksjonsleder biodiversitet / seniorforsker
Koç, Nalân Forskningsdirektør
Krapp, Rupert Overingeniør, biolog
L
Lindbäck, Katrin Postdoktor, antarktisk glasiologi
Ljøkjel, Olav Forskningsingeniør
Lone, Karen Forsker
Lorentzen, Erlend Overingeniør
Lowther, Andrew Økolog Sørishavet
Lydersen, Christian Seniorforsker (marinbiologi)
M
Markussen, Helge Tore Stasjonssjef, Sverdrupstasjonen
Matsuoka, Kenichi Seniorforsker
Merkel, Benjamin Stipendiat, sjøfugløkologi SEATRACK
Messerli, Alexandra Forsker
Meyer, Amélie Postdoktor, fysisk oseanografi
Miettinen, Arto Forsker, arktisk paleooseanografi
Moholdt, Geir Forsker, fjernmåling av kryosfæren
Morris, Richard Ashley Postdoktor, fjernmåling og glasiologi
Myhre, Per Inge Forsker, berggrunnsgeologi
N
Negrel, Jean Postdoktor, fjernmåling havis
O
Olsen, Lasse Mork Postdoktor, økologi og taksonomi hos arktiske marine alger
Orme, Lisa Postdoktor, paleoseaonografi
van Oostveen, Jelte Stipendiat, satelittfjernmåling
P
Pavlova, Olga Forsker, havis
Pedersen, Åshild Ønvik Terrestrisk økolog
Pedersen, Christina Alsvik Faglig koordinator/ seniorrådgiver
Pedersen, Stein Tore Forskningsingeniør COAT
Pramanik, Ankit Stipendiat
R
Randelhoff, Achim Forsker
Ravolainen, Virve Forsker, terrestrisk vegetasjonsøkologi
Roth, George Prosjektkoordinator Quantarctica
Routti, Heli Forsker, økotoksikologi
Rösel, Anja Postdoktor, havisfysikk
S
Steen, Harald Leder for ICE
Storhaug, Ingrid Seniorkonsulent
Strøm, Hallvard Forsker, økologi
Sundfjord, Arild Forsker /oseanografi
de Steur, Laura Forsker, oseanografi
T
Tartu, Sabrina Postdoktor, økotoksikologi
Torsvik, Tomas Forsker, havmodellering
Tryland, Morten Veterinær / forsker
V
Vacquié-Garcia, Jade Postdoktor, romlige analyser hval
Vihtakari, Mikko Forsker
W
Wang, Caixin Forsker, havis
Wold, Anette Overingeniør, biologi, marinøkologi
Å
Aars, Jon Forsker