Ansatte

Søk i ansatte

76 treff

A
Abu-Alam, Tamer S. Postdoktor, berggrunnsgeologi
Ahonen, Heidi Postdoktor (bioakustikk)
Andersen, Magnus Senioringeniør
Assmy, Philipp Forsker, marine alger
C
Cleary, Alison Postdoktor, molekylær økologi
Cohen, Lana Postdoktor, atmosfærefysikk
Collard, France Postdoktor, mikroplast i Arktis
Crews, Laura Forsker
D
Descamps, Sébastien Forsker
Diez, Anja Postdoktor, Antarktis glasiologi
Divine, Dmitry Forsker
Dodd, Paul A. Forsker, havis
Duarte, Pedro Forsker, arktisk marin økosystem-modellering
E
Eischeid, Isabell Forskningsingeniør COAT
Elvevold, Synnøve Forsker, geologi
Everett, Alistair Forsker
F
Fernández-Méndez, Mar Postdoktor, arktiske marine alger og primærproduksjon
Fransson, Agneta Forsker
Fuglei, Eva Forsker, biologi
G
Gabrielsen, Geir Wing Seksjonsleder miljøgifter / seniorforsker
Gallet, Jean-Charles Forsker, snøfysikk
Gerland, Sebastian Seksjonsleder hav og havis / seniorforsker
Graham, Robert Postdoktor, klimamodellering
Granskog, Mats A. Forsker, havis/oseanografi
Griffith, Gary Forsker, arktiske marine økosystemer
Guesnon, Christelle Avdelingsingeniør, Sverdrupstasjonen
H
Hallanger, Ingeborg Forsker, miljøgifter
Hamilton, Charmain Forsker, romlige analyser sel
Heitmann, Filip Avdelingsingeniør, Sverdrupstasjonen
Helgason, Halfdan Helgi Prosjektmedarbeider SEATRACK
Hop, Haakon Seniorforsker
Hudson, Stephen R. Forsker, atmosfære og kryosfære
Husum, Katrine Seniorforsker, arktisk paleooseanografi
Håhjem, Leif Arild Avdelingsingeniør, Sverdrupstasjonen
I
Isaksson, Elisabeth Seksjonsleder geologi og geofysikk / seniorforsker
Itkin, Polona Postdoktor, havisdynamikk
J
Jennings, Inger Logistikkkoordinator SIOS
K
Kauko, Hanna Stipendiat, fotobiologi, arktiske marine alger
Kohler, Jack Seniorforsker, glasiologi
Kovacs, Kit M. Seksjonsleder biodiversitet / seniorforsker
Koç, Nalân Forskningsdirektør
Krapp, Rupert Overingeniør, biolog
L
Lindbäck, Katrin Postdoktor, antarktisk glasiologi
Lorentzen, Erlend Overingeniør
Lowther, Andrew Økolog Sørishavet
Luhmann, Katharina Forskningstekniker
Lydersen, Christian Seniorforsker (marinbiologi)
M
Markussen, Helge Tore Stasjonssjef, Sverdrupstasjonen
Matsuoka, Kenichi Seniorforsker
Merkel, Benjamin Stipendiat, sjøfugløkologi SEATRACK
Messerli, Alexandra Forsker
Miettinen, Arto Forsker, arktisk paleooseanografi
Moholdt, Geir Forsker, fjernmåling av kryosfæren
Moreau, Sebastien Biologisk oseanograf
Morris, Richard Ashley Postdoktor, fjernmåling og glasiologi
Myhre, Per Inge Forsker, berggrunnsgeologi
N
Negrel, Jean Postdoktor, fjernmåling havis
O
Olsen, Lasse Mork Postdoktor, økologi og taksonomi hos arktiske marine alger
Orme, Lisa Postdoktor, paleoseaonografi
P
Pavlova, Olga Forsker, havis
Pedersen, Åshild Ønvik Terrestrisk økolog
Pedersen, Stein Tore Forskningsingeniør COAT
Pedersen, Christina Alsvik Faglig koordinator / seniorrådgiver
R
Ravolainen, Virve Forsker, terrestrisk vegetasjonsøkologi
Routti, Heli Forsker, økotoksikologi
Rösel, Anja Postdoktor, havisfysikk
S
Steen, Harald Leder for ICE
Storhaug, Ingrid Seniorkonsulent
Strøm, Hallvard Forsker, økologi
Sundfjord, Arild Forsker / oseanografi
de Steur, Laura Forsker, oseanografi
T
Torsvik, Tomas Forsker, havmodellering
Tryland, Morten Veterinær / forsker
V
Vacquié-Garcia, Jade Postdoktor, romlige analyser hval
W
Wold, Anette Overingeniør, biologi, marinøkologi
Å
Aars, Jon Forsker