Ansatte

Søk i ansatte

75 treff

A
Ahonen, Heidi Postdoktor (bioakustikk)
Andersen, Magnus Senioringeniør
Assmy, Philipp Forsker, marine alger
B
Bailey, Allison Postdoktor, effekter av havforsuring
Blanchet, Marie-Anne Forsker
Blevin, Pierre Forsker
C
Cerezo, Maite Forskningstekniker
Cleary, Alison Postdoktor, molekylær økologi
Collard, France Postdoktor, mikroplast i Arktis
D
Descamps, Sébastien Forsker
Diez, Anja Postdoktor, Antarktis glasiologi
Divine, Dmitry Forsker
Dodd, Paul A. Forsker, havis
Duarte, Pedro Forsker, arktisk marin økosystem-modellering
E
Elvevold, Synnøve Forsker, geologi
Everett, Alistair Forsker
F
Fransson, Agneta Forsker
Fuglei, Eva Forsker, biologi
G
Gabrielsen, Geir Wing Seksjonsleder miljøgifter / seniorforsker
Gallet, Jean-Charles Forsker, snøfysikk
Gerland, Sebastian Seksjonsleder hav og havis / seniorforsker
Graham, Robert Postdoktor, klimamodellering
Granskog, Mats A. Forsker, havis/oseanografi
Griffith, Gary Forsker, arktiske marine økosystemer
Guesnon, Christelle Avdelingsingeniør, Sverdrupstasjonen
H
Hallanger, Ingeborg Forsker, miljøgifter
Hamilton, Charmain Forsker, romlige analyser sel
Heitmann, Filip Avdelingsingeniør, Sverdrupstasjonen
Helgason, Halfdan Helgi Prosjektmedarbeider SEATRACK
Hop, Haakon Seniorforsker
Hudson, Stephen R. Forsker, atmosfære og kryosfære
Husum, Katrine Seniorforsker, arktisk paleooseanografi
Håhjem, Leif Arild Avdelingsingeniør, Sverdrupstasjonen
I
Isaksson, Elisabeth Seksjonsleder geologi og geofysikk / seniorforsker
K
Kauko, Hanna Stipendiat, fotobiologi, arktiske marine alger
Kohler, Jack Seniorforsker, glasiologi
Kovacs, Kit M. Seksjonsleder biodiversitet / seniorforsker
Koç, Nalân Forskningsdirektør
Krapp, Rupert Overingeniør
L
Lindbäck, Katrin Postdoktor, antarktisk glasiologi
Lippold, Anna Forskningstekniker
Lorentzen, Erlend Overingeniør
Lowther, Andrew Økolog Sørishavet
Luhmann, Katharina Forskningstekniker
Lydersen, Christian Seniorforsker (marinbiologi)
van Liefferinge, Brice Forsker
M
Markussen, Helge Tore Stasjonssjef, Sverdrupstasjonen
Matsuoka, Kenichi Seniorforsker
Merkel, Benjamin Stipendiat, sjøfugløkologi SEATRACK
Miettinen, Arto Forsker, arktisk paleooseanografi
Moholdt, Geir Forsker, fjernmåling av kryosfæren
Moreau, Sebastien Biologisk oseanograf
Morris, Richard Ashley Postdoktor, fjernmåling og glasiologi
Myhre, Per Inge Forsker, berggrunnsgeologi
N
Negrel, Jean Postdoktor, fjernmåling havis
O
Olsen, Lasse Mork Postdoktor, økologi og taksonomi hos arktiske marine alger
Orme, Lisa Postdoktor, paleoseaonografi
P
Pavlova, Olga Forsker, havis
Pedersen, Åshild Ønvik Terrestrisk økolog
Pedersen, Stein Tore Forskningsingeniør COAT
Pedersen, Christina Alsvik Faglig koordinator / seniorrådgiver
R
Ravolainen, Virve Forsker, terrestrisk vegetasjonsøkologi
Routti, Heli Forsker, økotoksikologi
S
Steen, Harald Leder for ICE
Storhaug, Ingrid Seniorkonsulent
Strøm, Hallvard Forsker, økologi
Sundfjord, Arild Forsker / oseanografi
de Steur, Laura Forsker, oseanografi
T
Torsvik, Tomas Forsker, havmodellering
Tryland, Morten Veterinær / forsker
V
Vacquié-Garcia, Jade Postdoktor, romlige analyser hval
Vihtakari, Mikko Forsker
W
Wang, Caixin Forsker
Wold, Anette Overingeniør, biologi, marinøkologi
Å
Aars, Jon Forsker