Jan-Gunnar Winther

Fagdirektør
Jan-Gunnar Winther
77750506
90784874
Tromsø
Norsk Polarinstitutt

Jan-Gunnar Winther har vært ansatt på Norsk Polarinstitutt siden 1994, fra 2005 som direktør.

Publikasjoner
Prosjekter