Jim Robert Johansen

Avdelingsingeniør
Longyearbyen
Norsk Polarinstitutt
Publikasjoner
Prosjekter