Kent-Ove Bolli

Mekaniker/maskinist
Troll
Norsk Polarinstitutt
Publikasjoner
Prosjekter