Øystein Berge

Rørlegger / driftstekniker
Troll
Norsk Polarinstitutt
Publikasjoner
Prosjekter