Tomas Torsvik

Forsker, havmodellering
Tromsø
Norsk Polarinstitutt
Publikasjoner
Prosjekter