Tommy Skjeldnes Berre

Elektronikkingeniør / forskningstekniker
Troll
Norsk Polarinstitutt
Publikasjoner
Prosjekter