Forskning

Norsk Polarinstitutt driver forvaltningsrettet forskning og geologisk kartlegging i Arktis og Antarktis. Forskningen er i første rekke rettet mot norske myndigheters behov for miljødokumentasjon i polarområdene. Havområdene i nord og sør, inkludert Barentshavet, inngår i vårt geografiske forskningsområder. 

Feltarbeid og datainnsamling har alltid vært viktig for Polarinstituttet, gjennom for eksempel undersøkelser av isbjørn ved Svalbard, iskjerneboringer i Arktis og Antarktis og målinger av havis i Polhavet. Moderne polarforskning krever stor grad av samarbeid og våre forskere arbeider ofte i tverrfaglige forskningsprogrammer. Vi forsker på  

Senter for is, klima og økosystemer – ICE

ICE er Norsk Polarinstitutts senter for is, klima og økosystemer. Forskningen skjer via fire programmer»:

Samarbeid

Polarinstituttet samarbeider med forskningsinstitusjoner over hele verden og bidrar til nasjonale og regionale forskningsprogrammer.

Vi deltar aktivt i flere av Framsenterets forskningsflaggskip.

Internasjonalt samarbeid

Studentmuligheter

Polarinstituttet veileder mange doktor-, master- og bachelorgradstudenter.

Studentmuligheter

Siste artikler om forskning

Flere artikler om forskning