Om Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt er Norges sentrale institutt for vitenskapelig forskning, miljøovervåking og kartlegging av Arktis og Antarktis. Vi er kunnskapsleverandør og rådgiver for norske myndigheter i polarområdene og har forvaltningsmyndighet for all norsk aktivitet i Antarktis. Instituttet er et direktorat under Klima-og miljødepartementet. Departementet gir rammer og oppdrag for virksomheten i samråd med de øvrige miljømyndighetene. 

hovedkontorHovedkontoret ligger i Framsenteret i Tromsø. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

Vil du vite mer om oss?