Geoscience Atlas of Svalbard

Geoscience Atlas of Svalbard er et formidlingsprosjekt som har til formål å gi informasjon om geofagene på Svalbard til en bred gruppe av potensielle brukere.

Geoscience Atlas of Svalbard er et formidlingsprosjekt som har til formål å gi informasjon om geofagene på Svalbard til en bred gruppe av potensielle brukere. Data fra de fleste geofaglige disipliner er samlet i et atlas og presentert i form av tematiske kart, bilder og diagrammer med kortfattede forklaringer. Fagområdene som dekkes er fysisk geografi, hav og havis, geomorfologi og kvartærgeologi, isbreer, historisk geologi, berggrunnsgeologi, tektonikk og strukturgeologi, geofysikk, geokjemi av løsmasser, georessurser, samt en kort oversikt over infrastruktur og forvaltning. Målgruppen er forskere, studenter, lærere, forvaltning (Sysselmannen, direktorater, departementer), samt vitenskapelig interesserte turister og publikum. Atlaset trykkes i formatet 25x34 cm, mens det skal jobbes med en internett-basert versjon i etterkant.