Norwegian-U.S. Scientific IPY Traverse of East Antarctica (2007-2009) (IPY Traverse)

En felles norsk-amerikansk vitenskapelig travers i Øst-Antarktis med vitenskapelige undersøkelser langs to ulike ruter: en fra Troll-stasjonen i Dronning Maud Land til Sørpolstasjonen sørsommeren 2007-2008 og en i motsatt retning langs en annen trasé i 2008-2009. Data ble samlet inn til klimastudier, med følgende mål: 1. Undersøke klimavariabiliteten i Dronning Maud Land over tidsskalaer fra år til en million år. 2. Finne den romlige og tidsmessige variabiliteten i snøakkumulasjon i dette området, som hjelp til å forstå dennes påvirkning av havnivået. 3. Undersøke virkningene av atmosfærisk og oseanisk variabilitet på den kjemiske sammensetningen av firn og is i regionen. 4. Komme tilbake til områder og steder som sist ble undersøkt ved traverser på 1960-tallet, for å finne mulige endringer og for å etablere grunnlagsdata for framtidig forskning.

Global sea level is modulated by ice sheet mass balance through two competing processes: the addition of mass through the long-term storage of precipitation falling as snow, and the removal of mass through the slower release of water back into the ocean by ice flow which results in melting and iceberg calving along the edges of the ice sheet. Climate variability has an effect on both processes. The longer-term effect relates to ice flow. A much shorter-term fluctuation in ice sheet mass (and volume) occurs when there is a change in accumulation rate. This short-term response is relevant to investigations of present-day sea level rise, as discussed by the 2007 IPCC report. In other words, the Antarctic ice sheet might be undergoing a long-term decrease in volume as the ice flow adjusts to climate change at the end of the last ice age, superimposed on a short-term increase in volume due to recent changes in accumulation rate. The net effect of these two responses is incompletely known, and improving our understanding is a key objective of this project.