Digitale kart

Digitale kart for Svalbard og Jan Mayen. Du kan bruke karttjenestene i egne applikasjoner, og du kan laste ned kartdata for å lage egne kart eller gjøre analyser.

Dei digitale karta er ikkje egna til navigasjon. Det kan vere enkelte feil i kart- og temadata.

Svalbard (topografi)

TopoSvalbard er eit interaktivt kart over Svalbard, med detaljerte kart og flybilde

Nettbasert, interaktivt kart over Svalbard, med detaljerte kart og flybilde. Illustrasjon: Norsk Polarinstitutt

«TopoSvalbard» er vår topografiske kartportal for Svalbard.

Åpne TopoSvalbard

Her kan ein sjå detaljerte kart og flybilde og gjere typiske oppgåver som

 • koordinatavlesing
 • stadnamnsøk
 • avstands- og arealmålingar
 • plotte eigne data og GPS-spor

I tillegg kan ein utforske landskapet i portalens ulike 3D-kart, sjå på landskapsbilde, og lese opphavet til kvart einaste stadnamn rundt om på øygruppa.

Svalbard (tema)

Svalbardkartet

Nettbasert, interaktivt temakart over Svalbard. Illustrasjon: Norsk Polarinstitutt

«Svalbardkartet» er vårt interaktive temaatlas over Svalbard. Her kan ein sjå eit rikt tilfang av miljødatasett på toppen av eit detaljert topografisk grunnkart, tilsvarande den topografiske hovudkartserien Svalbard 1:100 000.

Åpne Svalbardkartet

I portalen kan brukaren skru på visning av ulike temadata, til dømes vegetasjonsdekke, historisk havis- og faunadata, eller data frå Sysselmannen, som aktive prøveboringslokalitetar, jaktområde og ferdselsvedtak.

Vidare kan brukaren 

 • få opp informasjon om objekt i kartet
 • gjere søk i temadata eller stadnamn
 • taste inn koordinatar for plotting på kartet
 • teikne skisser i kartet
 • gjere areal- og avstandsmål
 • laste opp eigne data for visning i kartet
 • førebu PDF-filar for utskrift

Offline: Svalbard

Geologisk kart over Svalbard

Kart: Norsk Polarinstitutt

Kartgrunnlag produsert for bruk på smarttelefon, nettbrett eller PC uten nettverkstilkobling.

Last ned generelt kartgrunnlag

Last ned geologisk kartgrunnlag

Jan Mayen (topografi)

TopoJanMayen er eit interaktivt topografisk kart over Jan Mayen

Nettbasert, interaktivt kart over Jan Mayen. Illustrasjon: Norsk Polarinstitutt

«TopoJanMayen» er vår topografiske kartportal for Jan Mayen.

Åpne TopoJanMayen

Her kan ein sjå detaljerte kart og satellittbilde og gjere typiske oppgåver som

 • koordinatavlesing
 • stadnamnsøk
 • avstandsmålingar
 • plotte eigne data og GPS-spor

I tillegg kan ein sjå på landskapsbilde, og lese opphavet til kvart einaste stadnamn rundt om på øya.

Karttjenester og kartdata

Bruk våre karttjenester eller last ned kartdata for bruk i egne applikasjoner, kart, analyser osv.

Polarhistorisk kartarkiv

Databasen inneholder bl.a. kart fra arbeidet med navnsettingen på Svalbard, kart fra Grønland og tidlige Antarktis-kart.