Juristen Gustav Smedal (1888–1951) var en profilert person i det polare miljøet i Norge før krigen, og han involverte seg spesielt i Grønlandssaken på 1920- og 1930-tallet. Arkivet består av avisutklipp innsamlet av Smedal selv.

 1. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 1. januar–21.mai 1931
 2. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 30. mai–29. juni 1931
 3. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 30. juni–4. juli 1931
 4. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 5. juli–11. juli 1931
 5. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 12. juli–30. november 1931
 6. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 3. desember 1931–31. mai 1932
 7. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 1. juni–14. juli 1932
 8. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 15. juli–28. juli 1932
 9. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 29. juli–5. august 1932
 10. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 6. august–27. november 1932
 11. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 28. november 1932–15. januar 1933
 12. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 16. januar–3. februar 1933
 13. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 4. februar–5. april 1933
 14. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 6. april 1933–(30. juni 1933?)
 15. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 1. juli 1933– ?
 16. Dansk treårsplan vedrørende Østgrønland I
 17. Dansk treårsplan vedrørende Østgrønland II
 18. Monopolordningen
 19. Prosessen i Haag, advokater og sakkyndige og domstolens medlemmer
 20. Kommentarer til Haag-dommen
 21. Utlevering av Wedels redegjørelse – til den danske sendemann og minister Wedel
 22. Utgiftene til Grønlandsprosessen
 23. «Nanok»-selskapet og norske fangstfolk 1930–36
 24. Avisutklipp 1929 – Østgrønland (Almindelig dossier)
 25. Avisutklipp 1926–31 – Avsperringssystemet på Grønland
 26. Artikler i den utenlandske presse om Grønlandskonflikten, 1931
 27. Henvendelser til statsmaktene og avisutklipp – Jan Mayen I
 28. Jan Mayen II
 29. Avisutklipp, skrivelser og henvendelser til statsmaktene – Frans Josefs land og sektorprinsippet
 30. Frans Josefs land, 1929–30
 31. Forhandlingsrykter i grønlandssaken
 32. Avisutklipp 1929–30. Grønland – i sin helhet
 33. * MANGLER!
 34. A/S Østgrønlandsk Kompagni (1919–24)
 35. Avisutklipp 1930. Østgrønland (Almindelig dossier)
 36. Fiskerier ved Vestgrønland (og Bjørnøya) 1929–33
 37. Antarktiske områder 1929– ?
 38. Antarktiske områder 1930–33
 39. Norsk-tysk konflikt i Antarktis (også russiske planer)
 40. Arktiske områder i sin almindelighet 1930–32
 41. Avisutklipp 1939–33. Østgrønland (Scoresbysund)
 42. Sverdrups Øyer 1930 (I)
 43. Sverdrups øyer og øyriket nord for Kanada (II)
 44. Moskusoksen på Østgrønland 1930–32
 45. Nordisk samarbeide (Skandinavismen) I
 46. Nordisk samarbeide (Skandinavismen) II
 47. Nordisk samarbeide (Skandinavismen) III
 48. Nordisk samarbeide (Skandinavismen) IV
 49. Nordisk samarbeide (Skandinavismen) V
 50. Nordisk samarbeide (Skandinavismen) VI
 51. Det slesvigske spørsmål (Danmarks sydgrense) I
 52. Det slesvigske spørsmål (Danmarks sydgrense) II
 53. Det slesvigske spørsmål (Danmarks sydgrense) III
 54. Det slesvigske spørsmål (Danmarks sydgrense) IV
 55. Avisutklipp I (8. mai–10. oktober 1938)
 56. Avisutklipp II (10. oktober 1938–?)
 57. Svensk optreden i grønlandssaken
 58. Island og grønlandssaken og Island og Danmark
 59. Arbeiderpressen og grønlandssaken
 60. Dansk citatfusk 1932 (Grønlandssaken, prosessen i Haag)
 61. * MANGLER!
 62. Adolf Hoel (1879–1964, polarforsker og aktivist)
 63. Professor Wilhelm Keilhau (1888–1954, sosialøkonom og historiker)
 64. Sendemann Colban
 65. Professor Jacob S. Worm-Müller (1884–1963, politiker og professor i historie)
 66. Dr. Arnold Ræstad (1878–1945, jurist og politiker)
 67. Johan H. Andresen (1888–1953, industrimann og politiker)
 68. Fridtjof Nansen (1861–1930, polarforsker, vitenskapsmann, diplomat)
 69. Lauge Koch (1892–1964, dansk geolog og polarforsker)
 70. Gustav Smedal (1888–1951, jurist og grønlandsaktivist)
 71. Vidkun Quisling og Nasjonal Samling (herunder Trotsky-affæren)
 72. Erling Bjørnson (1868–1959, politiker)
 73. Ella Anker (1870–1958, forfatter og journalist)
 74. Redaktør Knut Domaas (1873–1959, journalist og redaktør)
 75. Halvdan Koht (1873–1965, historiker, politiker og utenriksminister for Arbeiderpartiet)
 76. C.J. (Carl Joachim) Hambro (1885–1964, pressemann og politiker for partiet Høyre)
 77. Johan Ludwig Mowinckel I (1870–1943, politiker og statsminister for partiet Venstre)
 78. Johan Ludwig Mowinckel II
 79. Advokat Arne Sunde (1883–1972, offiser, jurist og politiker)
 80. Elling Reme
 81. Peter Elfred Freuchen (1886–1957, dansk polarforsker)
 82. Avisutklipp I, fra 26. november 1925–6. juli 1927
 83. Avisutklipp II, fra 7. juli 1927–?
 84. Avisutklipp 1929–30, Vestgrønland (almindelig dossier)
 85. Raseblanding på Grønland
 86. Utenlandske attester om dansk grønlandsstyre
 87. Dansk sprog på Grønland
 88. Thule-kolonien
 89. «Ragnarok»s grønlandsnummer 1939
 90. Fangst og fiske, Grønland
 91. Østgrønland (almindelig dossier), 1931–32
 92. Kull og Olje på Østgrønland, 1930–31
 93. Norsk næringsvirksomhet fra Kapp Farvel til Angmagssalik jfr. mappen: Dr. Knud Rasmussens ekspedisjon til Sydøstgrønland 1931
 94. Nedrivning av norske hus på Sydøstgrønland sommeren 1938
 95. Norske meteorologiske stasjoner på Østgrønland
 96. Dr. Knud Rasmussens ekspedisjon til Sydøstgrønland 1932 Knud Rasmussen (f. 21. desember 1933)
 97. Østgrønlandsavtalen
 98. Den danske marineekspedisjon til Østgrønland 1930
 99. Nanok-selskapet II
 100. Dr. Smedal: «Norsk næringsvirksomhet på Østgrønland»
 101. Einar Mikkelsens ekspedisjon til Østgrønland 1932 Einar Mikkelsen
 102. Den norske radiostasjon i Myggbukta 1930–31 (Se også mappen Nanokaffæren 1930, Telegramaffæren)
 103. Utrydning av selen
 104. Flytning av grønlendere
 105. Naturpark og naturfredning i Grønland
 106. Sykdom på Grønland
 107. Vestgrønland (almindelig dossier 1931–32)
 108. Uttalelser mot det gamle regime
 109. Avisutklipp. Dr. Scharffenbergs og Lauge Kochs grønlandsforedrag i studentersamfundet i Oslo, 14. november 1931 (Dr. Johan Scharffenberg (1869–1965), overlege)
 110. Grønland i sin helhet 1931–33
 111. Lauge Kochs og dr. Scharffenbergs grønlandsforedrag i studentersamfunnet i Oslo, 14.november 1931
 112. Den danske grønlandsutstilling
  Paris 1931, Rom 1931, Kjøbenhavn 1932, Den danske grønlandsbil
 113. Bestilte uttalelser fra grønlendere 1932
 114. Statsminister Staunings grønlandsuttalelser (Heri modtatt i Statsministermøtet på Hamar, september 1931)
 115. Anmeldelser og omtale av «Nasjonalt forfall»
 116. Anmeldelser og omtale av «Før det blir for sent»
 117. Anmeldelser av «Erhvervelse av statshøihet over polarområder»
 118. Anmeldelser av «Opgjør og forståelse med Danmark»
 119. H. Ostermanns bok: «Nordmænd paa Grønland 1721–1814»
 120. Dr. C.F. Heerfordts forslag til ordning av grønlandspørsmålet og andre danske ønsker om ordning med Norge
 121. Norsk næringsvirksomhet på Østgrønland og danske angrep på den
 122. Aktuelle avisutklipp før 6. juni 1931
 123. Revidering av skolebøker
 124. Arkivspørsmålet
 125. Spredte utklipp
 126. Danske utfall mot Norge og forvrengninger 1930–31
 127. Jødespørsmålet
 128. Arbeiderbladet
 129. Arbeiderpressen og Høyre
 130. Revisjonsspørsmål
 131. Svalbard
 132. Danmarks salg av de vestindiske øyer i 1916
 133. Carl von Ossietzky (1889–1938, pasifist og mottaker av Nobels fredspris i 1936)
 134. Sjøgrensespørsmålet
 135. Flytninger i det danske diplomati
 136. Danske uttalelser mot Danmark (Grønlandssaken)
 137. Livsrum (Lebensraum, livsrom)
 138. Finland
 139. Forholdet til Tyskland før 9. april 1940
 140. Danmark efter 9. april 1941
 141. Norske diplomater
 142. Danske metoder
 143. Forholdet til Tyskland efter 9. april 1940
 144. Avisutklipp 1929–33. Almindelig politikk
 145. Forsvarssaken
 146. Håkon Moe: «Om Norges rike og Norges krone»
 147. Fin(n)land (Tanken om et Stor-Finland)
 148. Amerikas opdagelse
 149. Sverige efter 9. april 1941
 150. Kielfreden 14. januar 1814
 151. Norsk unnfallenhet
 152. I. Charles Lindbergh II. Hertugen av Windsor
 153. Folkeforbundet
 154. Færøyene og Danmark
 155. Stavanger Grønlandsforening