Seminar for antarktisforskere i Norge, samt norske myndigheter og beslutningstakere med interesser og ansvar i Antarktis.

DIGITALT SEMINAR

Grunnet korona-situasjonen vil seminaret i år avholdes digitalt. Zoom linkene er distribuert til de registrerte deltagerne.

Seminaret er det tredje i rekken og følger opp seminarene fra 2016 og 2018.

Til vanlig har seminaret som hovedformål å være møteplass for alle Antarktisforskere i Norge. Men pga. restriksjoner i forhold til reise for mange av dere sammen med en generell forståelse for at mange ikke ønsker å reise, har vi besluttet at seminaret i år skal foregår digitalt.

Hovedformålet med årets møte justeres dermed til å være en arena for formidling av aktiviteter, resultater og annen informasjon.

Programmet favner bredt, og du vil få prosjektpresentasjoner (nylig avsluttede, pågående og kanskje også nye prosjekter på gang) og få delta i diskusjoner rundt utvalgte forskningsstrategiske temaer.

Målsetningen er å være en: 

  • møteplass for nye og etablerte antarktisforskere i Norge innen alle fagområder (naturvitenskap, historie, statsvitenskap, mv.)
  • arena for formidling av pågående og nylig avsluttede forskningsprosjekter i og om Antarktis
  • arena for formidling av rammer og muligheter for norsk antarktisforskning
  • tankesmie for utvikling av nye idéer og strategier knyttet til tverrfaglig antarktisforskning

Arrangører er Norsk Polarinstitutt og Norges forskningsråd.

Program

Book of Abstract, deltagerliste og link til møtet er sendt alle påmeldte.

Seminarrapport

Muntlige presentasjoner

Vi ber de av dere som har muntlige presentasjoner å merke seg følgende:

Vi ønsker at dere har presentasjonen på norsk (om dere er komfortable med det, hvis ikke er engelsk ok). Ha gjerne lysarkene på engelsk. Fint om dere holder av ca 2-3 min av tiden dere har tildelt til spørsmål, dvs at hvis dere har en bolk på 15 min, hold presentasjonen i 12 min og tillatt ca 3 min til spørsmål og svar.

Vi ønsker at du laster opp din presentasjon til Forskningsrådet Sharepoint slik at vi skal ha en backup som kan brukes under din presentasjon hvis noe går feil m.h.t. å dele skjerm. Hvis det ikke fungerer med Sharepoint for deg, kan presentasjonen sendes til Marianne (mjo@forskningsradet.no). Dette må gjøres senest mandag 5. oktober kl 12:00

Posterpresentasjon

Poster presentasjonene er delt i 4 parallelle sesjoner:

  1. Geologiske prosesser
  2. Fysiske prosesser – marine miljø
  3. Fysiske prosesser – terrestrisk og atmosfære
  4. Økosystemprosesser/-forståelse.

Hver sesjon starter med en 1-min presentasjon av hver poster og etterfølges av samtale/dialog mellom postereierne og deltagerne på sesjonen. Deltagerne kan logge inn i de sesjonene de ønsker.

De som deltar med poster må sende poster og ett lysark for poster-presentasjonen til Marianne (mjo@forskningsradet.no) senest fredag 2. okt. Legg merke til at vi har endret noe på fordelingen av posterne til de ulike posterrommene siden forrige forsendelse.

Kontaktpersoner

Norsk Polarinstitutt:

Norges forskningsråd:

Presentasjoner

Presentasjoner fra de norske representantene i SCAR arbeidsgruppene

Physical Science (PDF) (Kenichi Matsuoka, NP)
Life Science (PDF) (Bjørn A. Krafft, HI)
Geoscience  (PDF) (Synnøve Elvevold, NP)

logo-forskningsradet