DIGITALT SEMINAR

Grunnet korona-situasjonen vil seminaret i år avholdes digitalt.

Seminaret er det tredje i rekken og følger opp seminarene fra 2016 og 2018.

Til vanlig har seminaret som hovedformål å være møteplass for alle Antarktisforskere i Norge. Men pga. restriksjoner i forhold til reise for mange av dere sammen med en generell forståelse for at mange ikke ønsker å reise, har vi besluttet at seminaret i år skal foregår digitalt.

Hovedformålet med årets møte justeres dermed til å være en arena for formidling av aktiviteter, resultater og annen informasjon.

Vi holder på å justere programmet til den digitale plattformen, og er sikker på å kunne presentere et bredt programmet med gode presentasjoner. Vi har spesielt gitt rom for unge forskere, og har i hver temabolk lagt til rette for nøkkelpresentasjon fra både en ung og en etablert forsker.

Målsetningen er å være en: 

  • møteplass for nye og etablerte antarktisforskere i Norge innen alle fagområder (naturvitenskap, historie, statsvitenskap, mv.)
  • arena for formidling av pågående og nylig avsluttede forskningsprosjekter i og om Antarktis
  • arena for formidling av rammer og muligheter for norsk antarktisforskning
  • tankesmie for utvikling av nye idéer og strategier knyttet til tverrfaglig antarktisforskning

Arrangører er Norsk Polarinstitutt og Norges forskningsråd.

Program

Rundt 25. september  vil endelig program med Book of Abstract og link til de digitale møterommene være klar.

Programmet favner bredt, og du vil få prosjektpresentasjoner (nylig avsluttede, pågående og kanskje også nye prosjekter på gang) og få delta i diskusjoner rundt utvalgte forskningsstrategiske temaer.

Vi har foreløpig definert følgende tematiske bolker, men disse vil tilpasses basert på de innsendte bidragene:

  1. Antarktis bidrag til havnivåstigning: Hva vet vi og hva vet vi ikke (og hvordan kan vi finne ut av det)
  2. Dyr, planter og økosystem i fremtidens Antarktis: Hva vet vi og hva vet vi ikke (og hvordan kan vi finne ut av det)
  3. Den menneskelige faktor i Antarktis: Hvordan påvirker vi og hvordan forvalter vi

Registrering

Registrering er åpen fram til 25. september.

Påmeldinger til den opprinnelige datoen er videreført til det digitale seminaret. Hvis du vil melde deg av, send en mail til Marianne (mjo@forskningsradet.no).

Abstrakt

Deadline for å sende inn abstract til bidrag er passert og vi jobber med å sette opp et godt program basert på innsendte bidrag.

Muntlige presentasjoner

Vi ber de av dere som har muntlige presentasjoner å merke seg følgende:

Vi ønsker at dere har presentasjonen på norsk (om dere er komfortable med det, hvis ikke er engelsk ok). Ha gjerne lysarkene på engelsk. Fint om dere holder av ca 2-3 min av tiden dere har tildelt til spørsmål, dvs at hvis dere har en bolk på 15 min, hold presentasjonen i 12 min og tillatt ca 3 min til spørsmål og svar.

Posterpresentasjon

Vi ber de av dere som har posterpresentasjon å merke seg følgende:

Vi ønsker at dere forbereder posteren i pdf format. Vi vil tilgjengeliggjøre disse i et «digitalt rom» (Teams el.) i forkant av seminaret. Vi har tilordnet posteren deres i en av seminarets temabolker (se programmet for hvilken). Under de parallelle poster-sesjonen ber vi dere gi en 1-min presentasjon av posteren deres. Hvis dere ønsker å bruke et lysbilde, må også denne sendes til oss i forkant av seminaret. Både poster og evt. lysark må vi ha i hende senest fredag 2. okt.

Sosialt ettermiddagstreff 6. oktober

Hvis smitte-situasjonen tillater det, planlegger vi et felles ettermiddagsarrangement 6. okt i Lysgården på Framsentret for de av dere som allerede befinner dere i Tromsø.

Påmelding til dette kommer separat.

Informasjon om kveldsarrangementet i Tromsø vil komme etter at påmeldingsfristen er gått ut.

Kontaktpersoner

Norsk Polarinstitutt:

Norges forskningsråd:

logo-forskningsradet