Seminaret er det tredje i rekken og følger opp seminarene fra 2016 og 2018.

Målsetningen er å være en: 

  • møteplass for nye og etablerte antarktisforskere i Norge innen alle fagområder (naturvitenskap, historie, statsvitenskap, mv.)
  • arena for formidling av pågående og nylig avsluttede forskningsprosjekter i og om Antarktis
  • arena for formidling av rammer og muligheter for norsk antarktisforskning
  • tankesmie for utvikling av nye idéer og strategier knyttet til tverrfaglig antarktisforskning

Programmet favner bredt, og du vil få prosjektpresentasjoner (nylig avsluttede, pågående og kanskje også ny prosjekter på gang) og få delta i diskusjoner rundt utvalgte forskningsstrategiske temaer. Vi ønsker å være mest mulig relevant, og ønsker innspill på hva du ser som nyttig å diskutere.

På årets seminar ønsker vi også spesielt å gi rom for unge forskere, og i hver temabolk planlegger vi å ha en nøkkelpresentasjon fra både en etablert og en ung forsker.

I tidligere seminar har vi invitert foredragsholdere, men på årets seminar åpner vi også opp for egenbidrag (presentasjoner og postere) innenfor brede tematiske bolker.

Arrangører er Norsk Polarinstitutt og Norges forskningsråd.

Registrering

I løpet av desember vil registreringen være klar. Der vil det også finnes informasjon om hvordan det er mulig å gi oss innspill på tema til tankesmiene. Tidsfrist for egenbidrag og innspill er 15. februar 2020.

Praktisk

Det er ingen seminaravgift.

Kontaktpersoner

Norsk Polarinstitutt:

Norges forskningsråd:

logo-forskningsradet