Ny dato

Seminaret var opprinnelig planlagt i juni, men planlegges nå avholdt 6.–7. oktober.

Seminaret er det tredje i rekken og følger opp seminarene fra 2016 og 2018.

Målsetningen er å være en: 

  • møteplass for nye og etablerte antarktisforskere i Norge innen alle fagområder (naturvitenskap, historie, statsvitenskap, mv.)
  • arena for formidling av pågående og nylig avsluttede forskningsprosjekter i og om Antarktis
  • arena for formidling av rammer og muligheter for norsk antarktisforskning
  • tankesmie for utvikling av nye idéer og strategier knyttet til tverrfaglig antarktisforskning

Programmet favner bredt, og du vil få prosjektpresentasjoner (nylig avsluttede, pågående og kanskje også nye prosjekter på gang) og få delta i diskusjoner rundt utvalgte forskningsstrategiske temaer.

Vi har foreløpig definert følgende tematiske bolker, men disse vil tilpasses basert på de innsendte bidragene:

  1. Antarktis bidrag til havnivåstigning: Hva vet vi og hva vet vi ikke (og hvordan kan vi finne ut av det)
  2. Dyr, planter og økosystem i fremtidens Antarktis: Hva vet vi og hva vet vi ikke (og hvordan kan vi finne ut av det)
  3. Den menneskelige faktor i Antarktis: Hvordan påvirker vi og hvordan forvalter vi

Vi ønsker å være mest mulig relevant, og ønsker innspill på hva du ser som nyttig å diskutere.

På årets seminar ønsker vi også spesielt å gi rom for unge forskere, og i hver temabolk planlegger vi å ha en nøkkelpresentasjon fra både en etablert og en ung forsker.

I tidligere seminar har vi invitert foredragsholdere, men på årets seminar åpner vi også opp for egenbidrag (presentasjoner og postere) innenfor brede tematiske bolker.

Arrangører er Norsk Polarinstitutt og Norges forskningsråd.

Registrering

Antarktisseminaret tar ingen registreringsavgift, men det faktureres kr. 1000 for no-shows.

Registrering er åpen fram til 10. september.

Abstrakt

For de som opprinnelig ikke kunne delta i juni, men som får muligheten nå som seminaret utsettes til oktober, har vi en liten åpning for at de også skal kunne sende inn bidrag med presentasjon (muntlig eller poster).

I så fall benytt denne malen til å skrive abstraktet. Fristen er satt til 1. mai 2020.

Abstrakt sendes til mjo@rcn.no. Vennligst merk e-posten med Antarktisseminaret 2020. 

Praktisk

Deltagerne må bestille overnatting selv. Vi har gjort en blokk-reservasjon på Thon Hotel i Tromsø. Bookingkoden er  28737993 og pris per natt er 1225,–.

For å benytte deg av denne, bestill overnattingen direkte fra hotellet innen 5. september (da frigjøres reservasjonen):

Kontaktpersoner

Norsk Polarinstitutt:

Norges forskningsråd:

logo-forskningsradet