Norsk Polarinstitutt og Norges forskningsråd inviterer til Antarktisseminar 3.–4. mai 2022 i Tromsø. Seminaret er det fjerde i rekken og følger opp seminarene fra 2016, 2018 og 2020.  

Seminaret har som hovedformål å være møteplass for alle Antarktisforskere i Norge. Seminaret er en arena for formidling av aktiviteter, resultater og annen informasjon. 

I år har arrangementskomiteen fått hjelp av en faglig komite til å sette opp programmet.

Fagkomiteen har bestått av

 • Petra Langebroek, NORCE
 • Jostein Bakke, UiB
 • Sebastien Moreau, NP
 • Peder Roberts, UiS
 • Elisabeth Isaksson, NP
 • Mattias Forwick, UiT

Program tirsdag 3. mai

Program tirsdag 3. mai

 Sted: Auditoriet, Framsentret, Tromsø

#Antarktisseminaret2022

Program (PDF)

Registrering fra kl 08:15
Åpningssesjon 09:00-10:15

Chair: Birgit Njåstad

09:00-09:30 Velkommen Norsk Polarinstitutt, Forskningsrådet
09:30-10:15 Nøkkelinnledning: Secrets of the Deep: How does subglacial Antarctica impact Earth’s carbon cycle Jemma Wadham,

University of Bristol og UiT Norges arktiske universitet

Kaffe og benstrekk 10:15-10:45
Troll observasjonsnettverk infrastruktur 10:45-12:15

Chair: Christina A. Pedersen

10:45-10:55 Troll observasjonsnettverk (TONe) infrastruktur Christina A. Pedersen og Nalan Koc,

Norsk Polarinstitutt

10:55-11:45 Korte presentasjoner av de ulike delene av infrastrukturen TONe arbeidspakkeledere
11:45-12:05 Mulighetene i TONe.

Informasjon om tilgang til infrastrukturen. Refleksjoner/ideer/spørsmål.

Christina A. Pedersen og Birgit Njåstad,

Norsk Polarinstitutt

12:05-12:15 Forskningsrådets forventninger til TONe Jon Børre Ørbæk, Forskningsrådet
LUNSJ kantina Framsenteret 12:15-13:15
Antarktis fra kontoret 13:15-15:00

Chair: Peder Roberts

13:15-13:30 Spesielt invitert foredrag: Chair-borne glaciology: how satellite synthetic aperture radars revolution-ized the way we look at the Antarctic – with recent examples from the Dronning Maud Land coast  Jelte van Oostveen, NORCE
13:30-13:45 Mapping evolution of meltwater systems in Dronning Maud Land, East Antarctica between 2014 and 2021 Anirudha Vijay Mahagaonkar, Norsk Polarinstitutt
13:45-14:00 Southern Hemisphere sea ice observed from space Signe Aaboe, MET
14:00-14:15 SCAR International Iceberg Database and Antarctic iceberg dissolution Olav Orheim, Polarviten
14:15-14:30 Southern Ocean connectivity from Lagrangian trajectories Tore Hattermann, Norsk Polarinstitutt
14:30-14:45 Application of Controlled Meteorological Balloons in Antarctica Lars R. Hole, MET
14:45-15:00 Seismic Station TROLL – the First Decade Johannes Schweitzer, NORSAR
Kaffe og benstrekk 15:00-15:20
Hav-is interaksjon 15:20 – 17:05

Chairs: Petra Langebroek og Sebastien Moreau

15:20-15:35 Spesielt invitert foredrag: What does it take to change from a cold to a warm regime in the southern Weddell Sea?  Kjersti Dae, Universitetet i Bergen
15:35-15:50 The Norwegian ice shelf-ocean observatory Tore Hattermann, Norsk Polarinstitutt
15:50-16:05 Basal melting and oceanic observations at Fimbulisen ice shelf, East Antarctica Katrin Lindbäck, Norsk Polarinstitutt
16:05-16:20 Simulating the effect of small-scale basal features on the Fimbulisen ice shelf   Qin Zhou, Akvaplan Niva
16:20-16:35 Phytoplankton blooms in the Southern Ocean Megan Lenss, Norsk Polarinstitutt
16:35-16:50 Oseanografiske observatorium i Antarktis – Weddell Watch Svein Østerhus, NORCE
16:50-17:05 Ocean temperature forcing in glacial-interglacial Antarctic Ice Sheet simulations David Chandler, NORCE
Poster-presentasjoner 17:05-17:30

Chair: Christina A. Pedersen

17:05-17:30 Introduksjon av postere og helpdesker (1 min-1 lysark for hver)  
POSTERMINGLING med drikke og snacks Lysgården, Framsenteret 17:30-19:00

Postere og helpdesker

Tapasbuffet, Lysgården, Framsenteret fra 19:00

Program onsdag 4. mai

Program onsdag 4. mai

 Sted: Auditoriet, Framsentret, Tromsø

#Antarktisseminaret2022    

Program (PDF)

Kaffe 08:45-09:00
Antarktis og Sørishavet: fortid, nåtid og framtid 09:00-10:45

Chair: Elisabeth Isaksson og Matthias Forwick

9:00-9:15 Spesielt invitert foredrag: Isotope-based Southern Hemisphere westerly winds reconstruction reveals stable Holocene until Common Era intensification Willem G. M. Van der Bilt, Universitetet i Bergen
9:15-9:30 Holocene vegetation and climate variability inferred from lake sediment records in the sub-Antarctic Maaike Zwier, Universitetet i Bergen
9:30-9:45 Geologisk feltkartlegging i DML – Nå og fremtiden Øyvind Sunde, Norsk Polarinstitutt
9:45-10:00 Geologisk arv – geologi av stor naturverdi i Dronning Maud Land Ane K. Engvik, Norges geologiske undersøkelse
10:00-10:15 Extreme weather and seabird reproduction in Dronning Maud Land Harald Steen for Sebastien Descamps, Norsk Polarinstitutt
10:15-10:30 Antarctica and colonialism Alejandra Mancilla, Universitetet i Oslo
10:30-10:45 The future of ionospheric research in Antarctica Wojciech Miloch, Universitetet i Oslo
Tid for fotografering 10:45-10:55
Kaffepause, beinstrekk, mingletid og tid egne sidemøter 10:55-11:45

Dedikert tid for mingling og egne sidemøter. Ta kontakt med arrangørene om du trenger møterom.

LUNSJ kantina Framsentret 11:45-12:45
SCAR sesjon 12:45-14:45

Chair: Birgit Njåstad

12:45-13:00 SCAR 2022: Sentrale prosesser og prioriteringer Ole Arve Misund, Norsk Polarinstitutt og norsk SCAR delegat
13:00-13:35 Utvalgte høydepunkt fra SCAR science group and standing committees De norsk representantene i SCARs science groups og standing committees 
13:35-14:45 Parallelle gruppesesjoner:

•Life Science

•Physical Science

•Geoscience

• Humanities and Social Sciences (HASS)

Dialog mellom de nasjonale representanter og resten av fagmiljøet. Orientering fra representantene om pågående arbeid og diskusjoner; dialog og diskusjon rundt norske prioriteringer og ønsket innsats

 
Kaffe og beinstrekk 14:45-15:00
Avslutning 15:00-15:55

Chair: Nalan Koc

15:00-15:05 Utdeling av posterpris Forskningsrådet
15:05-15:50 Paneldebatt og dialog: Ambisjoner om norsk Antarktisforskning.

Deltagere: Ole Arve Misund (direktør Norsk Polarinstitutt), Jon Børre Ørbæk (spesialrådgiver Forskningsrådet), Kenichi Matsuoka (Norsk Polarinstitutt og norsk representant i SCAR arbeidsgruppe Physical Science), Bjørn Krafft (Havforskningsinstituttet og norsk representant i SCAR arbeidsgruppe Life Science), Synnøve Elvevold (Norsk Polarinstitutt og norsk representant i SCAR arbeidsgruppe Geoscience), og Peder Roberts (Universitetet i Stavanger og chief offiser in SCAR Standing Committee HASS (Humanities and Social Sciences).

 
15:50-15:55 Takk for denne gang Nalan Koc, Norsk Polarinstitutt

Påmelding og egenbidrag

Påmelding og informasjon om innsending av egenbidrag skjer via Forskningsrådets påmeldingsportal.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 25. april 2022

Hvis du har spørsmål om påmeldingen så kan du sende en mail til Marianne (mjo@forskningsradet.no). 

Egenbidrag

Innmelding av egenbidrag til muntlig foredrag er nå stengt og programmet er klart. Vi har imdlertid plass til flere postere, og fristen for å sende inn posterbidrag er forlenget til 25. april. Vi ønsker oss særlig postere innen biologi eller humaniora/samfunnsfag, da vi har få av de i programmet for øvrig.

Bidrag kan sendes inn til en av følgende tre interdisiplinære sesjoner: 

 1. Antarktis fra kontoret 
 2. Hav–is interaksjon 
 3. Antarktis og Sørishavet: fortid, nåtid, framtid 

Book of abstracts

Posterbidrag

Fornavn Etternavn Institusjon Tittel
Johanna Brehmer-Moltmann NP Analysis of englacial stratigraphy in the Dome Fuji region, East Antarctica.
Elin Darelius UiB New knowledge from old data: Observational evidence for on-shelf transport of Warm Deep Water driven by local dense water export
Dmitry Divine NP Sea ice extent and marine climate of the Southern Ocean during the period of the early 20th century warming from logbooks of Norwegian research and whaling vessels.
Synnøve Elvevold NP Naturens egne kunstverk formet av vinderosjon
Synnøve Elvevold NP Magma mingling in post-tectonic intrusions in Mühlig-Hofmannfjella, Dronning Maud Land
Synnøve Elvevold NP Nytt geologisk kart Jutulsessen, Dronning Maud Land
Elisabeth Isaksson NP Beyond Epica-Oldest Ice drilling at Little Dome C
Josephine Maton NP Records of frontal calving across the marginal ice shelves of Dronning Maud Land, East Antarctica, from 2014 until present
Kenichi Matsuoka NP International RINGS initiative to address critical knowledge gap for Antarctic mass balance
Kenichi Matsuoka NP Glaciological site survey for a future SIWHA ice core in central Dronning Maud Land
Per Inge Myhre NP U-Pb-geochronology of intrusive rocks in Dronning Maud Land, Antarctica
Emma Nilsson Uppsala Universitet Variability of Methane Sulphonic Acid in East Antarctic Firn Cores and Its Relationship with Chlorophyll-a and Sea Ice Extent in the Southern Ocean
Aga Nowak UNIS Blue-ice ecosystems in Jutulsessen, Dronning Maud Land, Antarctica
Svein Østerhus NORCE Klimaforskning i Antarktis — Europeiske prosjekter ved NORCE
Svein Østerhus NORCE Vår moderne oseanografiske Antarktis historie
Calvin Shackleton NP Subglacial hydrology near Dome Fuji, inland East Antarctica
Torodd Skjerve Nord NTNU Condition monitoring of the Antarctic glacier-ice runway of Troll Airfield
Anne Helene Solberg Tandberg UiB An integrative analysis on the benthos of Astrid Ridge and Maud Rise, Southern Ocean
Liang Zhao NTNU Particulate Iron Bioavailability to Phytoplankton in Antarctic Waters: Effect of Ocean Acidification
Qin Zhou AKVAPLAN NIVA Developing a high-fidelity multi-scale sea-ice/ice-shelf/ocean model for the Weddell Gyre, Southern Ocean

Deltagere

Kontaktpersoner

Norsk Polarinstitutt:

Norges forskningsråd:

Hotell

Seminardeltagerne må selv ordne overnatting i forbindelse med seminaret. Vi har gjort en blokk-booking av rom på Thon Hotel Tromsø som deltagerne kan benytte seg av om ønskelig.

Prisen er 1195 NOK per person/per natt, og inkluderer frokost og tilgang til treningsrom.  

Hotellbestillinger til avtalepris  må gjøres innen 18. april. Rommene kan kanselleres vederlagsfritt frem til kl 16:00 ankomstdag.  

Viktige datoer

 • 27. januar: Påmelding for egen-bidrag til de faglige sesjonene åpner
 • 4. mars: Påmeldingen av egen-bidrag stenger
 • 25. april: Påmeldingsfrist for deltagelse på seminaret

logo-forskningsradet