Det femte Antarktisseminaret finner sted 7. – 8. mai 2024 i Tromsø. Seminaret har etablert seg som en viktig nasjonal møteplass for alle antarktisforskere i Norge innenfor det vitenskapelige spekteret, samt norske myndigheter og beslutningstakere med interesser og ansvar i Antarktis.

Årets seminar vil legge til rette både for formidling av aktuell forskning og diskusjoner og utveksling om nye ideer og strategier for fremtidig tverrfaglig antarktisforskning. Dette gjøres gjennom en kombinasjon av presentasjoner, paneldiskusjoner og gruppearbeid. Seminaret er for alle forskere, inkludert de som er på starten av sin karriere, de som forsker på forhold som kan være relevant for Antarktis uten at de selv primært fokuserer på Antarktis, og forskere som nylig har kommet til Norge som driver antarktisforskning.

Årets seminar har følgende fagøkter:

 • Antarktisforskning er min fremtid!
 • Min forskning i en bredere sammenheng – hvorfor er arbeidet mitt viktig?
 • Fremtidssikring av norsk antarktisforskning

Påmelding og mer informasjon om fagøktene og innsending av egenbidrag på Forskningsrådets side: Antarktisseminaret 2024 (forskningsradet.no)

(Information in English available on the Research Council of Norway’s webpage)

Viktige datoer 2024

 • 30. januar: Fagøktene annonseres, og påmelding av egenbidrag åpner
 • 13. mars: Påmeldingsfrist for egenbidrag
 • 25. april: Påmeldingsfrist for deltagelse på seminaret

Fristen for posterbidrag er utsatt til 25. april.

Øvrige info og påmeldingsskjema på Forskningsrådets webside.

Påmelding

Informasjon om påmelding og lenke til påmeldingsside på Forskningsrådets side: Antarktisseminaret 2024 (forskningsradet.no)

Kveldsarrangement/ice breaker mandag 6. mai kl 19-21

Sted: Bakrommet, Amtmandens

Roald Amundsens løsbart – og mye anna unyttig kunnskap om Norges største polarhelt

Anders Bache og Harald Dag Jølle i samtale om den kontroversielle mannen.

Anders Bache er arkeolog og fagkonsulent på Roald Amundsens hjem – og i innspurten med ei bok om Roald Amundsens siste år. Harald Dag Jølle er historiker ved Norsk polarinstitutt og har fulgt Amundsens skispor til Sørpolen.  

Dette er et arrangement som er åpen for alle (både byens innbyggere og seminardeltagerne). Ingen påmelding nødvendig!

Facebook-lenke til arrangementet: https://www.facebook.com/events/1109311646848305?ref=newsfeed

Hotell-booking

Deltagerne må bestille og betale for hotell selv. Vi har gjort en forhåndsreservering av rom på Thon Hotel Tromsø.

 • Standard enkeltrom for en person, 1390 kr – per natt
 • Standard dobbeltrom for to personer, 1590 kr – per natt

Bruk denne lenken for å bestille rom gjennom denne avtalen:   Norsk Polarinstitutt | PAB (thonhotels.no)

Frist for å benytte seg av dette tilbudet er 21. mars 2024.

Reisestøtte

APECS Norge kan dekke delvis reisestøtte for unge forskere (Early Career Researchers, ECR) som deltar på Antarktisseminaret i Tromsø 7.-8. mai 2024.

Det kan tilbys reisestøtte på opptil 3000 NOK per person. Med reisestøtte menes nødvendige reise- og oppholdsutgifter for å delta på seminaret. Dette inkluderer for eksempel ikke hotellkostnader for en deltaker basert i Tromsø.

For å være kvalifisert for delvis reisestøtte må søkeren ha sendt inn et egenbidrag til seminaret og være medlem av APECS (det siste er en rask og gratis prosess gjennom www.apecs.is ).

Vennligst fyll ut søknadsskjemaet her.

Hvis APECS mottar flere søknader enn støtten de har tilgjengelig, vil søknadene rangeres etter uttalelsene gitt i søknadsskjemaet.

Kontaktpersoner

Norsk Polarinstitutt:

Norges forskningsråd:

Program

Book of Abstract, deltagerliste og link til møtet er sendt alle påmeldte.

Seminarrapport

Muntlige presentasjoner

Vi ber de av dere som har muntlige presentasjoner å merke seg følgende:

Vi ønsker at dere har presentasjonen på norsk (om dere er komfortable med det, hvis ikke er engelsk ok). Ha gjerne lysarkene på engelsk. Fint om dere holder av ca 2-3 min av tiden dere har tildelt til spørsmål, dvs at hvis dere har en bolk på 15 min, hold presentasjonen i 12 min og tillatt ca 3 min til spørsmål og svar.

Vi ønsker at du laster opp din presentasjon til Forskningsrådet Sharepoint slik at vi skal ha en backup som kan brukes under din presentasjon hvis noe går feil m.h.t. å dele skjerm. Hvis det ikke fungerer med Sharepoint for deg, kan presentasjonen sendes til Marianne (mjo@forskningsradet.no). Dette må gjøres senest mandag 5. oktober kl 12:00

Posterpresentasjon

Poster presentasjonene er delt i 4 parallelle sesjoner:

 1. Geologiske prosesser
 2. Fysiske prosesser – marine miljø
 3. Fysiske prosesser – terrestrisk og atmosfære
 4. Økosystemprosesser/-forståelse.

Hver sesjon starter med en 1-min presentasjon av hver poster og etterfølges av samtale/dialog mellom postereierne og deltagerne på sesjonen. Deltagerne kan logge inn i de sesjonene de ønsker.

De som deltar med poster må sende poster og ett lysark for poster-presentasjonen til Marianne (mjo@forskningsradet.no) senest fredag 2. okt. Legg merke til at vi har endret noe på fordelingen av posterne til de ulike posterrommene siden forrige forsendelse.

Sosialt ettermiddagstreff 6. oktober

Lokal sammenkomst i Lysgården, Framsentret, for de som befinner seg i Tromsø.

Det har vært en separat påmelding for dette. Det vil bli servering av smittesikker tapas og drikke. 

Svein Østerhus, NORCE, vil kåsere online omkring sin forsking fra 1968 da Kvinge satte ut de første måleriggene i Weddellhavet, fram til dagens store spørsmål om vippepunkt i det Antarktiske klimasystemet. 

Det vil bli boklansering av boka Life of the Antarctic ice – from deep inland to the coast. For seminardeltagerne som ikke kan delta i Tromsø, vil kåseriet og boklanseringen strømmes.

Kontaktpersoner

Norsk Polarinstitutt:

Norges forskningsråd:

Presentasjoner

Presentasjoner fra de norske representantene i SCAR arbeidsgruppene

Physical Science (PDF) (Kenichi Matsuoka, NP)
Life Science (PDF) (Bjørn A. Krafft, HI)
Geoscience  (PDF) (Synnøve Elvevold, NP)