Det femte Antarktisseminaret finner sted 7. – 8. mai 2024 i Tromsø. Antarktisseminaret er en møteplass for det norske antarktisforskermiljøet innenfor hele det vitenskapelige spekteret.

Seminaret er en arena for formidling av pågående og nylig avsluttede antarktisprosjekter, en tankesmie for utvikling av nye ideer og strategier knyttet til tverrfaglig antarktisforskning, samt en arena for formidling av rammer for norsk antarktisforskning.

Arrangørene (Norsk Polarinstitutt og Forskningsrådet) er i ferd med å etablere en fagkomite som skal bistå i utformingen av årets program. Mer informasjon kommer, men for nå – hold av datoene til to inspirerende og nyttige dager med Antarktisforskningsfokus i Tromsø.

Program

Book of Abstract, deltagerliste og link til møtet er sendt alle påmeldte.

Seminarrapport

Muntlige presentasjoner

Vi ber de av dere som har muntlige presentasjoner å merke seg følgende:

Vi ønsker at dere har presentasjonen på norsk (om dere er komfortable med det, hvis ikke er engelsk ok). Ha gjerne lysarkene på engelsk. Fint om dere holder av ca 2-3 min av tiden dere har tildelt til spørsmål, dvs at hvis dere har en bolk på 15 min, hold presentasjonen i 12 min og tillatt ca 3 min til spørsmål og svar.

Vi ønsker at du laster opp din presentasjon til Forskningsrådet Sharepoint slik at vi skal ha en backup som kan brukes under din presentasjon hvis noe går feil m.h.t. å dele skjerm. Hvis det ikke fungerer med Sharepoint for deg, kan presentasjonen sendes til Marianne (mjo@forskningsradet.no). Dette må gjøres senest mandag 5. oktober kl 12:00

Posterpresentasjon

Poster presentasjonene er delt i 4 parallelle sesjoner:

  1. Geologiske prosesser
  2. Fysiske prosesser – marine miljø
  3. Fysiske prosesser – terrestrisk og atmosfære
  4. Økosystemprosesser/-forståelse.

Hver sesjon starter med en 1-min presentasjon av hver poster og etterfølges av samtale/dialog mellom postereierne og deltagerne på sesjonen. Deltagerne kan logge inn i de sesjonene de ønsker.

De som deltar med poster må sende poster og ett lysark for poster-presentasjonen til Marianne (mjo@forskningsradet.no) senest fredag 2. okt. Legg merke til at vi har endret noe på fordelingen av posterne til de ulike posterrommene siden forrige forsendelse.

Sosialt ettermiddagstreff 6. oktober

Lokal sammenkomst i Lysgården, Framsentret, for de som befinner seg i Tromsø.

Det har vært en separat påmelding for dette. Det vil bli servering av smittesikker tapas og drikke. 

Svein Østerhus, NORCE, vil kåsere online omkring sin forsking fra 1968 da Kvinge satte ut de første måleriggene i Weddellhavet, fram til dagens store spørsmål om vippepunkt i det Antarktiske klimasystemet. 

Det vil bli boklansering av boka Life of the Antarctic ice – from deep inland to the coast. For seminardeltagerne som ikke kan delta i Tromsø, vil kåseriet og boklanseringen strømmes.

Kontaktpersoner

Norsk Polarinstitutt:

Norges forskningsråd:

Presentasjoner

Presentasjoner fra de norske representantene i SCAR arbeidsgruppene

Physical Science (PDF) (Kenichi Matsuoka, NP)
Life Science (PDF) (Bjørn A. Krafft, HI)
Geoscience  (PDF) (Synnøve Elvevold, NP)

logo-forskningsradet