Norsk Polarinstitutt inviterer til digitalt Antarktisminiseminar.

11:00–11:05 Velkommen og introduksjon
11:05–11:35  Presentasjon av den nye SCAR Strategic Plan, SCAR President Dr Yeadong Kim (KOPRI)
11:35–11:45  Presentasjon av SCARs gruppeaktiviteter inkludert ECR fellowships, Dr Chandrika Nath, SCAR Executive Director
11:45–11:55  Kommentar til den nye SCAR strategien av den norske SCAR delegaten Ole Arve Misund (NP)
11:55–12:05 Informasjon fra Norsk Polarinstitutt
12:05 Parallellsesjon med nettverksmøter innenfor de to SCAR arbeidsgruppene Physical Science og Geoscience

Abstract SCAR Strategic Plan 2023–2028 Presentation

Every five years, SCAR updates its strategic plan to adapt to the changing environment within which it operates. SCAR has achieved significant milestones with its previous strategic plans, such as providing scientific advice through lectures and papers to the Antarctic Treaty Consultative Parties, developing research priorities through the Antarctic and Southern Ocean Science Horizon Scan, leading international field campaigns and coordinated initiatives such as the Southern Ocean Observing System (SOOS) and the Integrating Climate and Ecosystem Dynamics in the Southern Ocean (ICED) and more.

The new plan for 2023-2028, “Urgent Messages from the South: Antarctic and Southern Ocean Science and Policy,” along with SCAR’s climate-focused Scientific Research Programmes (SRPs) launched in 2021 and the “Antarctic Climate Change and the Environment: A Decadal Synopsis and Recommendations for Action” (ACCE Update) published in 2022, will serve as the three main pillars of SCAR’s climate research for the next five years.

SCAR also values and sees a need for capacity building of its members. Through various efforts including the SCAR Fellowships and the SCAR Visiting Scholar Scheme, SCAR continues to encourage exchange of personnel and international cooperation with a focus on early career researchers. The new plan also highlights SCAR’s endeavors to better address issues of Equality, Diversity, and Inclusiveness (EDI), which is reflected in the formation of the EDI Action Group in 2021, working to ensure EDI issues are at the heart of all SCAR’s activities.

The presentation will give a brief introduction about SCAR’s new Strategic Plan and its focus areas and an overview of the ACCE report which has been central in SCAR’s efforts in climate change research in Antarctica.

Parallellsesjoner

Physical Science

Sesjonen ledes av de norske SCAR representanten til Physical Science: Kenichi Matsuoka (Norsk Polarinstitutt) og Wojciech Miloch (Universitetet i Oslo). Sesjonen holdes på engelsk.

Alle deltagere til denne sesjonen bes forberede et lysbildeark om deres egen forskning som sendes til representantene i forkant (senest 17. april kl. 12). Vi ønsker at forskerne koordinerer seg imellom slik at det ikke blir flere presentasjoner av samme prosjekt. Under sesjonen bes forskeren bruke ca 2 min for å presentere dette lysarket (tilsvarende som en rask poster-presentasjon på en fagkonferanse). I etterkant av sesjonen vil disse lysarkene settes sammen til en fil som vil deles med alle deltagerne. Siden filene skal deles i ettertid, inkluder gjerne epostadresse og doi til nylige viktige publikasjoner.

SCAR representantene ønsker å videreutvikle samhandlingen i det nasjonale Antarktisforskermiljøet innenfor disiplinen. De foreslår å sammen skrive en fagfellevurdert publikasjon med tentativ arbeidstittel “Norwegian physical science in Antarctica: Troll and beyond”. Fokus vil være på forskning som bruker Troll forskningsstasjon, inklusive feltarbeid ut fra Troll, men ikke kun begrenset til dette, slik at norske forskere som bruker andre stasjoner også kan bidra. På den måten bidrar publikasjonen til å gi en oversikt over landskapet av norsk fysisk forskning i Antarktis, fremheve behovet for Troll og identifiserer framtidige prioriteringer.

I tillegg vil det deles informasjon fra SCAR arbeidsgruppe Physical Science og SCAR sentralt.

Geoscience

Sesjonen ledes av de norske SCAR representanten til Geoscience: Ane Engvik (NGU) og nyvalgte representanter (som er  prosess).

Sesjonen vil brukes til et nettverksmøte for å fortelle hva som foregår i SCAR Geoscience og hvordan man kan bruke denne som møteplass.

Det norske nettverket innenfor arbeidsgruppa Geoscience har fram til i dag bestått av berggrunnsgeologer med bakgrunn fra kartlegging og ulike undersøkelser i Dronning Maud Land. Representantene ønsker å utvide nettverket, og inviterer til deltagelse av forskere innen fagområdene maringeologi og seismologi.

Life Science

De to SCAR representantene i Life Science er Andrew Lowther (Norsk Polarinstitutt) og Bjørn Krafft (Havforskningsinstituttet). Representantene i Life Science planlegger ikke en dedikert sesjon under mini-seminaret. Istedenfor planlegger de en spørreundersøkelse som kartlegger hva forskerne innenfor ønsker og planlegger å gjøre i nærmeste framtid, møteplasser de skal delta på, hvilket nivå av engasjement forskere allerede har innenfor SCAR, samt spørsmål om hva forskerne ønsker fra SCAR representantene. Informasjonen fra kartleggingen vil tas videre og brukes aktivt av representantene til å planlegge framtidige nettverksaktiviteter.

Mer informasjon og invitasjon til å delta i kartleggingen vil kommer før sommeren.