Alke

Alken er en svart og hvit alkefugl, noe mindre enn lomvien. Den hekker i tempererte, boreale og lavarktiske kystområder i det nordlige Atlanterhavet. Alken hekker i sprekker og hulrom i fjell eller under steiner, noe som gjør den vanskelig å kartlegge.

Innhold

Artsbeskrivelse

Alken er en svart og hvit alkefugl, noe mindre enn lomvien. Den har et høyt, svart nebb som er flattrykt fra sidene og med hvite vertikale streker.

Utbredelse

Alken hekker i tempererte, boreale og lavarktiske kystområder i det nordlige Atlanterhavet. Den hekker i sprekker og hulrom i fjell eller under steiner, noe som gjør den vanskelig å kartlegge.

Økologi

Alken hekker ofte sammen med andre sjøfuglarter som krykkje og polarlomvi. Lite er kjent om alkens hekkebiologi på Svalbard. Den livnærer seg på krepsdyr og fisk.

Forvaltning og overvåkning

Bjørnøya, Bellsund og Krossfjorden er de eneste kjente hekkeplassene for alke på Svalbard. På disse lokalitetene hekker arten fåtallig, enten som enkeltpar eller i små kolonier. Den totale hekkebestanden er anslått til 100 par, hvor majoriteten hekker på Bjørnøya. Bestanden på Svalbard overvintrer trolig langs kysten av Norge og i Skagerrak.