Rosenmåke

Rosenmåken er en liten måke. Den har sine viktigste hekkeområder i Nordøst-Sibir og i de sørlige delene av Taimyrhalvøya (Russland). Arten er også funnet hekkende på Grønland og i de arktiske delene av Canada. Det er ikke kjent at rosenmåken hekker på Svalbard i dag, men det foreligger opplysninger om et mulig hekkefunn på Kapp Linné ved munningen av Isfjorden i 1955.

Innhold

Artsbeskrivelse

Rosenmåken er en liten måke, mindre enn en krykkje, og har en terneliknende flukt. Den har relativt lange vinger og kileformet stjert.

Sommerdrakten til de voksne er perlegrå på oversiden, mens hodet, halsen og undersiden er hvite med et rosa anstrøk. Den har et smalt svart bånd rundt halsen som er bredest øverst på nakken.

Utbredelse

Rosenmåken har sine viktigste hekkeområder i Nordøst-Sibir og i de sørlige delene av Taimyrhalvøya (Russland).

Arten er også funnet hekkende på Grønland og i de arktiske delene av Canada. Arten kan observeres på åpent hav og langs drivisen i Grønlandshavet, i havet nord for Svalbard og østover til Frans Josefs land (Russland). I disse områdene opptrer arten trolig årlig.

Økologi

Rosenmåken livnærer seg på ulike virvelløse dyr og små fisk. Trekkmønsteret utenfor hekkesesongen er lite kjent, men de fleste fuglene forlater hekkeområdene i siste halvdel av juli og trekker til isfylte farvann i Polhavet.

Forvaltning og overvåkning

Det er ikke kjent at rosenmåken hekker på Svalbard i dag, men det foreligger opplysninger om et mulig hekkefunn på Kapp Linné ved munningen av Isfjorden i 1955. Utover dette foreligger det relativt få observasjoner av arten på selve øygruppa.