Fakturainformasjon til våre leverandører

Slik sender du elektroniske fakturaer og papirfakturaer til Norsk Polarinstitutt.

Elektronisk faktura

Leverandører av varer eller tjenester til Norsk Polarinstitutt skal sende faktura og kreditnota elektronisk i samsvar med standarden elektronisk handelsformat (EHF).

Vår elektroniske adresse er 971022264.

Utenlandske leverandører skal benytte PEPPOL BIS. Den elektroniske adressen er: 0192:971022264. Faktura fra utenlandske leverandører kan sendes til: invoice@npolar.no

Fakturaadresse

Skal du sende papirfaktura er fakturadressen:

Norsk Polarinstitutt
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Korrekt informasjon på faktura

  • Fakturaen skal påføres referansenummer: 3660 pluss 4 bokstaver (3660xxxx).
  • Leveringsadresse skal oppgis ved bestilling og er aldri den samme som faktiraadressen.
  • Fakturaer blir maskinlest og må være lesbar

Faktura uten korrekt informasjon vil returneres til leverandør, og ny faktura må utstedes med ny betalingsfrist.

Ved purringer skal kopi av faktura vedlegges.

Spørsmål/kontakt

Les mer: Slik sender du elektroniske fakturaer og papirfakturaer til kunder av DFØ

Dersom dere har spørsmål vennligst kontakt på telefon 96947124 eller e-post: heidi.june.eklo@npolar.no