Seminaret er det tredje i rekken og følger opp seminarene fra 2016 og 2018.

Målsetningen er å være en: 

  • møteplass for nye og etablerte antarktisforskere i Norge innen alle fagområder (naturvitenskap, historie, statsvitenskap, mv.)
  • arena for formidling av pågående og nylig avsluttede forskningsprosjekter i og om Antarktis
  • arena for formidling av rammer og muligheter for norsk antarktisforskning
  • tankesmie for utvikling av nye idéer og strategier knyttet til tverrfaglig antarktisforskning

Programmet favner bredt, og du vil få prosjektpresentasjoner (nylig avsluttede, pågående og kanskje også nye prosjekter på gang) og få delta i diskusjoner rundt utvalgte forskningsstrategiske temaer.

Vi har foreløpig definert følgende tematiske bolker, men disse vil tilpasses basert på de innsendte bidragene:

  1. Antarktis bidrag til havnivåstigning: Hva vet vi og hva vet vi ikke (og hvordan kan vi finne ut av det)
  2. Dyr, planter og økosystem i fremtidens Antarktis: Hva vet vi og hva vet vi ikke (og hvordan kan vi finne ut av det)
  3. Den menneskelige faktor i Antarktis: Hvordan påvirker vi og hvordan forvalter vi

Vi ønsker å være mest mulig relevant, og ønsker innspill på hva du ser som nyttig å diskutere.

På årets seminar ønsker vi også spesielt å gi rom for unge forskere, og i hver temabolk planlegger vi å ha en nøkkelpresentasjon fra både en etablert og en ung forsker.

I tidligere seminar har vi invitert foredragsholdere, men på årets seminar åpner vi også opp for egenbidrag (presentasjoner og postere) innenfor brede tematiske bolker.

Arrangører er Norsk Polarinstitutt og Norges forskningsråd.

Registrering

Antarktisseminaret tar ingen registreringsavgift, men det faktureres kr. 1000 for no-shows.

Registrering er åpen fram til 15. mai.

Abstrakt

Det er nå åpent for å sende inn abstrakt til presentasjoner og postere til Antarktisseminaret 2020, samt gi oss innspill på tema du ser som nyttig å diskutere under tankesmiene. Tidsfrist for begge er 15. februar.

Send inn abstrakt eller gi innspill

Praktisk

Deltagerne må bestille overnatting selv. Vi har gjort en blokk-bestilling på Thon Polar Hotel i Tromsø. For å benytte deg av denne, bestill overnattingen direkte fra hotellet via epost til jenny.viklund@olavthon.no eller på telefon 776 98053/776 98050. Bookingkoden er  28737993 og pris per natt er 1225.

Kontaktpersoner

Norsk Polarinstitutt:

Norges forskningsråd:

logo-forskningsradet