Arven etter Nansen

logo isråk i vannArven etter Nansen er et nytenkende og holistisk arktisk forskningsprosjekt for bærekraftig miljøforvaltning og marin ressursstyring i Barentshavet og omkringliggende områder.

Arktis blir mer og mer isfritt. nedgangen i havisnivå vinterstid er mest merkbart i Barentshavet, den atlantiske inngangsporten til Arktis.  Det er økende behov for kunnskap om bærekraftig forvaltning av dette endrede miljøet.

Arven etter Nansen

Blogg på Forskning .no