CEMP

logoCCAMLR Ecosystem Monitoring Program (CEMP)

Siden slutten av 1990-tallet har Norsk Polarinstitutt gjort undersøkelser på krill-predatorer på Bouvetøya som en del av overvåkingen av det marine økosystemet i området. Dette programmet er en nasjonal forpliktelse i forhold til CCAMLR (The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources).

Bouvetøya er i en del av Antarktisk hvor det foregår svært lite fiskerier, noe som gjør stedet ideelt for å karakterisere hvordan disse predatorene klarer seg i et område uten denne potensielle påvirkningsfaktoren. Forskningsekspedisjoner til denne øya har nylig kommet inn i et regulært system med feltaktiviteter hvert tredje år. Pingviner, enkelte andre fugler samt pelssel som overvåkes innenfor CEMP muliggjør også andre forskningsaktiviteter på Bouvetøya:

  • sporingsstudier av sørlig elefantsel
  • et sirkumpolart studium av genetisk struktur hos antarktisk pelssel og gulltopp-pingvin
  • sporing og furasjeringsstudier av antarktisk pelssel-hanner
  • potensiell konkurranse om maten mellom to pingvin-arter som hekker på Bouvetøya

CCAMLR Ecosystem Monitoring Program (CEMP)