ID ARCTIC

Interdisciplinary study of Arctic sea ice changes and impacts for the society

Hovedmålet er å forbedre det internasjonale vitenskapelige samarbeidet mellom arktiske havisforskere i Norge, Canada og USA, og legge til rette for arbeidet for prosessen i AMAP–SWIPA-oppfølgingen.

ID ARCTIC