Isbjørnovervåking

Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen

Vår isbjørnforskning inngår i overvåkingsprogrammet Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen (MOSJ).

Norsk Polarinstitutts’ isbjørnovervåkingsprogram startet i 1960 årene og er en av de lengste tidsseriene man har på fauna fra Svalbard. Hoveddelen av dataene i denne tidsserien kommer fra de årlige feltarbeidene med fanging og merking av isbjørn samt registrering av hi i nøkkelområder.

Siden slutten av 1980-årene har man samlet inn data fra mer enn 1500 isbjørner, inklusive mer enn 700 gjenfangster, som har fremskaffet informasjon om kroppskondisjon, overlevelse og reproduksjon i en periode med store endringer i miljøet. Det har også muliggjort en rekke studier innen økotoksikologi og habitatbruk.

Hi-studiene har påvist dramatiske endringer i hvor disse er lokalisert i forhold til endringer i isforholdene. Dette overvåkingsprogrammet bidrar i tillegg til en hel rekke forskningsresultater innenfor demografi, populasjonsgenetikk, diett, helse og sykdommer.

MOSJ- isbjørn