Ved Norsk Polarinstitutt er det ledig stilling som avdelingsdirektør for Miljø- og kartavdelingen. Stillingen rapporterer til direktør og er en del av Polarinstituttets ledergruppe. Søknadsfrist er 27. oktober 2019.

Avdelingen har 31 ansatte og består av tre seksjoner: Miljørådgivningsseksjonen, Miljødataseksjonen og Kartseksjonen. Avdelingen har ansvar for forvaltningsrådgivning i miljøspørsmål om polarområdene, myndighetsutøvelse i Antarktis samt håndtering, lagring og videreformidling av miljødata og topografisk kartlegging i norske interesseområder i Arktis og Antarktis.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • overordnet ansvar for Instituttets forvaltningsoppgaver i Antarktis og på Bouvetøya
 • sikre at instituttet leverer råd, høringsuttalelser, utredninger, forsknings- og miljødata, topografiske og geologiske kart i henhold til bestillinger, inngåtte avtaler og instituttets strategi
 • sikre den faglige utviklingen i egen avdeling og leveranser av høy kvalitet
 • utvikle og fornye instituttets programportefølje
 • utvikle instituttets kapasitet på miljø- og kartavdelingens område
 • bidra til utvikling og implementering av instituttets strategi samt aktivt deltakende i ledergruppen
 • personal- og budsjettansvar for seksjonslederne og programleder Svalbard

Ønskede kvalifikasjoner

 • Solid ledererfaring
 • God kjennskap til norsk miljøforvaltning, gjerne fra polarområdene og Barentshavet
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid
 • Faglig selvstendighet og evne til å motivere ansatte
 • Stimulere til nytenkning, åpne diskusjoner og internt samarbeid
 • God framstillingsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk..
 • Høyere relevant utdanning
 • Evne til å representere instituttet utad

Arbeidssted: Tromsø. Det må påregnes en del reisevirksomhet.

Stillingen avlønnes som avdelingsdirektør i kode 1060 på statens lønnsregulativ. Tilsetting skjer under forutsetning av sikkerhetsklarering.

Norsk Polarinstitutt ønsker et mangfold blant våre ansatte. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. De to sistnevnte kan bli brukt til registreringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Arbeidsspråk på instituttet er norsk.

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25, annet ledd.

Spørsmål kan rettes til våre rådgivere:

 • Per Inge Hjertaker/Bitten Sveri i Headvisor tlf. 91729682 / 90986427, eller
 • Direktør Ole Arve Misund i Norsk Polarinstitutt, tlf. 91174186

Søknadsfrist er 27. oktober