Pages

Hvilke tiltak gjøres for å redusere plastforsøpling?

Norske myndigheter arbeider med å styrke kunnskapsgrunnlaget…

Nyheter

Trine Lise Sviggum Helgerud

Utvikler mikroplastovervåkninga i Arktis

Arktis er mer sårbart for plast enn andre steder i verden. Grunnen…

Plastfunn hos havhestunger

– På det meste ble det funnet 380 plastbiter i en av havhestungene,…

Hvilke tiltak gjøres for å redusere plastforsøpling?

Norske myndigheter arbeider med å styrke kunnskapsgrunnlaget…

Hvorfor spiser havhesten plast?

  Plast forsvinner aldri, men blir til mikroplast Plast…