Troll forskingsstasjon – webkamera

Webkamera oppdateres hver time.

Plassering av kamera og retning

Feil med webkamera?

Troll webkamera 1

Webkamera 1

Troll Webkamera 2

Webkamera 2

Troll Webkamera 3

Webkamera 3
Fra Sofietoppen, viser inflyvning fra øst. Oppdateres hvert 20. minutt.