Hva er miljøgifter?

Miljøgifter er kjemikalier som er giftige, lite nedbrytbare og kan hope seg opp i levende organismer.

Miljøgifter kan skade også på lang sikt

Miljøgiftene har ofte en akutt giftig effekt, men de kan også ha en mer langvarig og kronisk effekt. De kan dor eksempel være kreftfremkallende, redusere reproduksjonsevnen eller skade arvestoffet.

Miljøgifter er lite nedbrytbare

Miljøgifter kan brytes ned til ufarlige forbindelser i naturen, men dette tar som regel svært lang tid. De kan derfor transporteres langt, og vil være til stede i naturen lenge etter at utslippet er stanset.

Miljøgifter har en tendens til å hope seg opp i levende organismer

Mange av miljøgiftene er fettløselige. Det betyr at de kan lagres i fettreservene i kroppen og de er vanskelige for dyrene å bryte ned og skille ut.

Dyr som spiser byttedyr med miljøgifter i seg vil etter hvert få høyere miljøgiftnivåer enn det byttedyrene hadde. Konsentrasjonen av miljøgifter blir dermed høyere jo lengre opp i næringskjeden man kommer.

Les mer om miljøgifter