Giants of the ocean – affected by anthropogenic pollutants?

Vi studerer nivåer av både gamle og nye miljøgifter i flere hvalarter som blåhval, finnhval og hvithval. For å studere potensielle hormoneffekter i blåhval og finnhval på molekylærnivå, har vi kartlagt ulike kjernereseptorer ved hjelp av DNA-teknologi. Basert på kartlegging av reseptorer til blåhval og finnhval studerer vi videre hvordan miljøgifter påvirker funksjon av disse reseptorer. Nye verktøy har blitt etablert for å studere flere typer hormoneffekter i de store hvalene.

Giants of the ocean – affected by anthropogenic pollutants?