Miljøgifter i isbjørn fra Barentshavet

Isbjørn er blant de mest sårbare arter for klimaendringer og de har også meget høye nivåer av miljøgifter. Isbjørn fra Barentshavområdet har to ulike strategier: pelagiske isbjørn følger isen mot nordøst når isen smelter på sommeren, mens kystnære bjørn holder seg nært Svalbard året rundt. Dette kan få konsekvenser for eksponering av miljøgifter. Vi forsker på nivåer av miljøgifter i forhold til de to strategier og årsaker som kan påvirke miljøgiftnivåer: kosthold, energibehov og utslipp.

Miljøgifter i isbjørn fra Barentshavet