Klimaendringer i Arktis

Oppvarmingen i Arktis skjer omtrent dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet. Dette skjer i stor grad på grunn av at smelting av snø og is gir en mørkere overflate og dermed økt opptak av solenergi i disse områdene (albedoeffekten). Denne betydelige regionale oppvarmingen fører til stadig mindre havis, smelting av isbreer og innlandsisen på Grønland.

Klima i Arktis

I Arktis er klimaet kaldt. Det skyldes hovedsakelig jordas helning i forhold til sola, som fører til at mindre solenergi når polområdene. I tillegg er Arktis dekket av snø og is store deler av året. Snø og is har høy refleksjonsevne, albedo, som bidrar til å holde Arktis nedkjølt. 

Mer kunnskap om klimaet i Arktis

Forskning

Klimaforskningen ved Norsk Polarinstitutt fokuserer særlig på havis, isbreer, oseanografi og marine økosystemer – og mye av forskningen er koordinert gjennom Senter for is, klima og økosystemer – ICE.

Mer om vår klimaforskning

Exception in newslist: Error reading the relations for resource "/no/nyheter/2005/2005-11-07-ny-forskningsdir.html".