Klima i Arktis

I Arktis er klimaet kaldt. Det skyldes hovedsakelig jordas helning mot sola, som fører til at mindre solenergi når polområdene. I tillegg er Arktis dekket av snø og is store deler av året. Snø og is har høy refleksjonsevne, albedo. Det betyr at det aller meste av solvarmen som treffer de lyse overflate, blir sendt tilbake til atmosfæren. Dette bidrar til å holde Arktis nedkjølt.