Øyvor og Malin i skole for å bli polarforskere

Men først møtte de Sveinung Rotevatn i anledning klima-…