Arven etter Nansen – paleoklima

logo is i havArven etter Nansen er et norsk arktisk forskningsprosjekt som gir integrert kunnskapskunnskap for bærekraftig forvaltning av miljø og marine ressurser i Barentshavet og det nærliggende Polhavet.

Et av hovedmålene for prosjektet er å undersøke de fysiske faktorer som styrer klimasystemet i Barentshavet og målene for vår paleoklimagruppe er å:

  • karakterisere det naturlige spekteret og variabiliteten til sjøisdekket og gjennom strømningen av atlantiske vannmasser de siste ca. 12.000 år
  • vurdere nøkkelfaktorer bak den langsiktige naturlige variabiliteten av miljøet i Barentshavet og det nærliggende Polhavet

Arven etter Nansen