HOLIS

Holocene ocean and sea ice history at North-East Svalbard – from past to present warm extremes (HOLIS)

Hovedmålet for prosjektet er å fremme kunnskapen om havets effekter av klimaoppvarming i Arktis, ved å studere nåværende og tidligere endringer av hav- og sjøisforhold nord for Svalbard gjennom varme perioder.

Til tross for relativ god dokumentasjon av de nåtidige endringene i Arktis, er det avgjørende å få en lengre oversikt over tidligere miljøforandringer for å vurdere de naturlige referanseverdiene for det arktiske hav- og klimasystemet, spesielt for Arktis som fortsatt er underrepresentert i eksisterende datanettverk.