Kjappe fakta om Antarktis

 • 14 millionar kvadratkilometer stort eller 40 gangar større enn Noreg
 • 98 % av kontinentet er dekt av is og snø
 • Inneheld 90 % av all is i verden
 • På det største er isen målt til å være 4776 meter tjukk
 • Viss all is i Antarktis smelta, ville havnivået på jorda auke med omlag 70 meter
 • Kulderekord: -89,2 °C (målt med tradisjonelt termometer)
 • Har et unikt og sårbart dyreliv
 • Har lite vegetasjon, og berre to blomstrande artar
 • 45 fuglearter hekker i området
 • Gjennom Antarktistraktaten er kontinentet via fred, miljøvern og forsking
 • Norsk Polarinstitutt har nasjonal forvaltingsmyndigheit over miljøforskriften for Antarktis og fredingsforskriften for Bouvetøya
 • Sida 1976/77 har norske forskarar jamleg gjennomført ekspedisjonar til det norske kravområdet Dronning Maud Land