Albedoeffekten

Figur som viser albedoeffekten på hav. Det mørke havet absorberer varmen og reflekterer mindre tilbake til atmosfæren enn snø og is.

Albedoeffekten på hav. Lys overflate (is og snø) sender nesten 80 % av energien tilbake til atmosfæren, mens det mørke havet absorberer varmen og reflekterer bare ca. 10 %. Illustrasjon: Norsk Polarinstitutt

Solstråler som reflekteres på land og sne, mest på sne

Albedoeffekten på land. Illustrasjon: Norsk Polarinstitutt

Albedo er et uttrykk for flaters evne til å reflektere sollys (varmen fra sola). Lyse overflater sender en stor del av solstrålene tilbake til atmosfæren (høy albedo). Mørke overflater absorberer strålene fra sola (lav albedo).

Is- og snødekte områder har høy albedo, og et isdekket Arktis reflekterer solstråling som ellers ville blitt absorbert av havene og medført en oppvarming av jordkloden. Hvor stor del av jordoverflata som er dekt av snø og is betyr mye for hvor stor del av solinnstrålingen som enten blir reflektert eller absorbert. Lav albedo (mørke overflater) fører til høyere opptak av energi og dermed til oppvarming. Og når mer is og snø smelter, blir det mer av de mørke overflatene. Dette er derfor en selvforsterkende effekt. Klimaendringer i Arktis er dermed viktig for utviklingen av klimaendringer på hele jorda.