Klima i Antarktis

Dagens klima i Antarktis og Sørishavet er et resultat av koblinger og påvirkning mellom innlandsisen, havet, havis og atmosfæren og deres respons på tidligere og nåtidens klimadrivere.

Klimaet i Antarktis er preget av kulde mer enn noe annet sted i verden. Den laveste temperaturen som noensinne er målt på jorda, – 89,2 °C – er registrert på Vostok, inne på det antarktiske kontinentet. Temperaturene her inne på kontinentet når sjelden 0 °C selv om sommeren. Vintertemperaturene svinger en del, men er sjelden over -30 °C på det varmeste, og går under -70 °C på det kaldeste. Antarktishalvøya, som på sett og vis er den tropiske delen av Antarktis, har et relativt mildt, maritimt klima, og i kystområdene her ligger temperaturen på rett under 0 °C store deler av året. Selve kontinentet er å regne som en ørken, og inne på platået er nedbørsmengden på kun mellom 50 og 25 mm per år, altså svært tørt. 

Luften som roterer i høyden over Antarktis styrer lavtrykkene som kretser rundt området der sjø møter is. Særlig om våren og høsten kan kaldluft strømme fra det indre platået og ut mot havet. Vinden kan lett nå orkan styrke, og i områder der vinden strømmer gjennom smale daler kan vindstyrken komme opp mot 90 m/s (325 km/t).

Studier av det historiske klimaet i Antarktis danner forståelsesrammen for dagens klima og klimaendringer. Det gjør oss i stand til å forstå prosessene som førte til utviklingen av dagens mellomistid, og til å definere størrelsen på naturlige klimasvingninger i et geologisk tidsperspektiv. Slik kan vi også vurdere når dagens klimaendringer overgår den naturlige variasjonen. Studier av fortidsklima forteller oss også at endringer i klima er normalt, og at uventede forandringer kan oppstå. Samtidig viser forskingen at menneskeskapte forhold med meget stor sannsynlighet skaper endringer i tillegg til de naturlige.