MADICE (2016–2020)

madice logo

Mass balance, dynamics, and climate of the central Dronning Maud Land coast, East Antarctica (MADICE)

Dette 4-årige prosjektet bruker feltdata, iskjerner, numeriske modeller og satellittdata til å studere isens massebalanse, dynamikk og klima i det sentrale Dronning Maud Land i Øst-Antarktis.

MADICE

Facebook