OCTEL

Ocean - sea ice - atmosphere teleconnections between the Southern Ocean and North Atlantic during the Holocene (OCTEL)Ocean – sea ice – atmosphere teleconnections between the Southern Ocean and North Atlantic during the Holocene (OCTEL)

Dette norsk-indiske forskningsprosjektet undersøker på paleoklima og interaksjoner mellom havet, havis og atmosfære i Sørishavet og den nordlige Nord-Atlanteren, og fjernvirkninger og sammenkoblinger mellom sørlige og nordlige halvkule i løpet av de siste 11 700 år (Holocen).

OCTEL