Norsk-russisk havmiljøsamarbeid

Norge og Russland har felles grense i Barentshavet og et helhetlig økosystem som innebærer at landene har gjensidig ansvar for å bevare miljøet og sikre felles bestander av fugl, fisk og pattedyr som lever i havområdet. Samarbeidet gjøres innenfor den norsk-russiske miljøvernkommisjonen og fiskerikommisjonen.

Norsk-russisk havmiljøsamarbeid