Polar Bear Specialist Group (PBSG)

Polar Bear Specialist GroupGjennom forumet IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group (PBSG) møtes isbjørnspesialister fra partslandene jevnlig for å diskutere forskning og forvaltning av isbjørnen i Arktis. Spesiell oppmerksomhet vies isbjørnens livsmiljø, som hi og næringsområder og trekkvaner.