HØRINGSSVAR: Forslag til ny feltsikkerhetsforskrift

Bakgrunn Det foreslås at dagens ordning med krav om melding…