Regjeringen setter av 25 millioner kroner i statsbudsjettet for neste år til oppstart av arbeidet med ny forskingsstasjon i Antarktis.

– Dette er en veldig gledelig nyhet. Det gir en god start på et stort og for Norge viktig arbeid. Nå har vi, Statsbygg og andre sentrale aktører i prosjektet den trygghet som skal til for å sikre fremdrift, sier direktør Camilla Brekke i Norsk Polarinstitutt.

Troll-stasjonen, som ble bygd i 1990, skal erstattes med ein helt ny stasjon, som etter planen skal stå ferdig om sju til åtte år. Stasjonen vil koste rundt 2 milliarder kroner.

MØTER KLIMAUTFORDRINGENE – Byggingen av Troll er viktig for forskningen i Antarktis og det kunnskapsgrunnlaget hele kloden nå trenger i møte med klimautfordringene, sier direktør Camilla Brekke. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

– Pengene på statsbudsjettet for neste år sikrer at arbeidet med konkret planlegging av prosjektet kan starte med en gang, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Arbeidet må gå over flere år fordi det bare er mulig å bygge noen få måneder i året. Statsbygg eier stasjonen, Norsk Polarinstitutt driver den. 

Byggingen av Troll er viktig for forskningen i Antarktis og det kunnskapsgrunnlaget hele kloden nå trenger i møte med klimautfordringene, sier Camilla Brekke.

Bærekraftig infrastruktur

Troll Observasjonsnettverk, TONe, er et stort og framtidsrettet prosjekt for å legge til rette for blant annet en bærekraftig infrastruktur knyttet til Antarktis-forskning og observasjoner. Dataene kan blant annet bidra til økt forståelse av klimaendringene som finner sted i Antarktis gjennom flere og bedre atmosfæriske-, kryosfæriske-, marine- og jordobservasjonerFlere partnere deltar i dette prosjektet, som har mottatt betydelig støtte fra blant annet Norges forskningsråd.

Like ved Troll ligger satellittstasjonen TrollSat. Data som blir lastet ned her, blir blant annet brukt til forsking, værmelding, klima- og miljøovervaking og skipsovervaking. Kongsberg Satellite Services (KSAT) driver denne stasjonen.

I tillegg har Norsk institutt for luftforsking (NILU) en avansert målestasjon for luft og atmosfære i området. Det er også ein meteorologisk stasjon på Troll.