Når bordet raser ned foran øynene på deg…

I det isdekte landskapet rundt den norske forskningsstasjonen…

Samarbeidsavtale mellom Norge og Japan

Avtalen med NIPR (National Institute of Polar Research) ble undertegnet…

Evy Jørgensen er ny avdelingsdirektør ved Norsk Polarinstitutt

Evy Jørgensen, opprinnelig fra Harstad og bosatt i Tromsø,…

Biggen - alles kjæledegge under ekspedisjonen i Antarktis

Biggen ble født på Norway Station i Dronning Maud Land, som…

Åpning av Antarktisutstillingen

Direktør Ole Arve Misund ønsket velkommen til utstillingen…

Varmere hav påvirker smelting av isbrem i Øst-Antarktis

Det er et felles forsker-team fra Norge og India som står bak…

25 år i polar-Norges tjeneste

Ni av de første som ble ansatt i tida etter at Tromsø-kontoret…

Klar for ett år i Antarktis!

Denne uka er de seks nye overvintrerne i Tromsø for innføring…
containerbygninger

Regjeringen foreslår mer til Antarktisforskning

Regjeringen foreslår dermed også å styrke driften av Troll,…

Ny klimarapport: Dramatiske endringer i hav og is

I dag lanserte klimapanelet til FN (IPCC) sin spesialrapport…
Forsker på isen

Arbeidsmøte om FN sin sjette klimahovedrapport

Sebastian Gerland deltar denne uka på det tredje hovedforfattermøte…

Geologisk kartlegging Gjelsvikfjella og vestre Mühlig-Hofmannfjella

Geologiske kart viser en geografisk fordeling av bergartstyper…

Topografisk kartlegging av Trollstasjonen, Troll Airfield og Jutulsessen

All aktivitet i Dronning Maud Land er avhengig av gode kartdata,…

Førsteprisen til norsk Antarktis-kart

Konferansen ble åpnet av det japanske kronprinsparet og hadde…

Frigjeringsdagen blir markert med nytt stadnamn i Antarktis

Lingetoppane er ei gruppe fjelltoppar som stikk opp av isen i…

Dronning Maud Land

Dronning Maud Land utgjer ein sjettedel av Antarktiskontinentet, og det er nesten sju gonger større enn Noreg. Området grenser mot britisk sektor i vest og mot australsk sektor i aust. Dronning Maud Land vart annektert av Noreg 14. januar 1939. Det omfattar området mellom 20 °V og 45 °A. Området har fått namnet sitt etter dronning Maud av Noreg (1869–1938).
Snedekt øy sett fra luftaFoto: Trond Eiken / Norsk Polarinstitutt

Peter I Øy

Peter I Øy ligg 450 kilometer frå vestkysten av Antarktiskontinentet,…
isflak og havis

Klimaendringer i Antarktis

De siste tiårne er det registrert betydelig oppvarming over enkelte delar av Antarktis. Manglende kunnskap er en grunnleggende hindring for å få en full forståelse av klimaendringene her. Studier tyder på at hullet i ozonlaget over Antarktis de siste 30 årene trolig har medvirket til å begrense effekten av global oppvarming over kontinentet.