Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn besøkte Ny-Ålesund forskningsstasjon 28.-29. juni for å foreta den offisielle åpninga av det renoverte Servicebygget.

Foto: Helge Tore Markussen / Norsk Polarinstitutt

I sine taler for å markere åpninga understreket både statsråden, direktør i Kings Bay, Lars Ole Saugnes, styreleder i Kings Bay, Tor Instanes, direktør i Norsk Polarinstitutt, Ole Arve Misund, og leder for Ny-Ålesund Science Managers’ Committee, Maarten Loonen, den betydninga Servicebygget har som møteplass på tvers av fagområder og institusjoner, og som arena for å diskutere prosjekt-ideer og finne raske, ubyråkratiske løsninger på praktiske problem.

Foto: Helge Tore Markussen / Norsk Polarinstitutt

 

Under besøket fikk statsråd Rotevatn også anledning ti å besøke flere av de sentrale infrastrukturene – blant dem Zeppelinobservatoriet og Kartverkets geodetiske  jordobservatorium. 

Det var også satt av tid til et møte med Maarten Loonen for å diskutere hvordan man ytterligere kan styrke og utvikle Ny-Ålesund forskningsstasjon som en unik plattform for arktisk forskning og miljøovervåking. 

Foto: Helge Tore Markussen / Norsk Polarinstitutt