reinsdyr og to personer

Svalbardreinen i et varmere klima

Reinsdyrene på vestkysten av Svalbard er svært utsatte…

Dobbel så rask oppvarming i Arktis som i resten av verden

På ministermøtet ble også oppsummeringsrapporter om havforsuring…
Land og hav

Har du forslag til nye stadnamn på Svalbard?

Svalbard består av storslagen natur, nakne fjell, fjordar og…

Barentshavet - ett hav, to land og et viktig havmiljøsamarbeid

Barentshavet, med sitt rike økosystem, er delt mellom Norge…
seaice
Sea
stein i fjæra med vulkanfjell i bakgrunnen
Lomvi i fuglefjell

Bjørnøya

Bjørnøya er den sørligste delen av Svalbard og ligger på 74°30'N 19°Ø, omtrent midtveis mellom fastlandet og Spitsbergen, og har et areal på 178 km2. Øya er ganske flat, med mest fjell i sør. Miseryfjellet er det høyeste med sine 536 meter. 1200 små vann ligger spredt rundt på øya.
Nærbilde av iskjerne med luftbobler

Miljøgifter i Antarktis

Nivåene av miljøgifter i Antarktis er generelt lavere enn ellers i verden. Dette gjelder både i luft, vann, sedimenter og i dyr og planter. Dette skyldes primært at det er mindre industri og jordbruk på den sørlige halvkule. Fordi miljøgiftproblematikken hittil ikke har vært ansett som vesentlig i Antarktis mangler det et overordnet overvåkingsprogram for miljøgifter her.

Miljøgifter i Arktis

Spor av miljøgifter finnes i hele det arktiske miljøet: i luften, i jord og i sedimenter, i snø og havis/breer, i sjøvann og ferskvann, i fugler, i pattedyr og i mennesker. Arktis fungerer på mange måter som varselampe for kjente og nye miljøgifter. Forskere og myndigheter er bekymret over høye konsentrasjoner av enkelte typer miljøgifter målt i Arktis.
Innsjø med gule blomster i forgrunnen
grønn slette med fjell i bakgrunnen
seaice