Tar temperaturen på Kongsfjorden

Kongsfjorden på vestkysten av Spitsbergen på Svalbard er et…
mann med fugl

Sjøfuglovervåking på Jan Mayen

Hver sommer reiser to feltarbeidere til øya i vårt ærend,…

Fjellrev krysset Arktis på rekordtid  

Forskerne gjorde store øyne da de studerte satellittsporingen…
reinsdyr og to personer

Svalbardreinen i et varmere klima

Reinsdyrene på vestkysten av Svalbard er svært utsatte…

Dobbel så rask oppvarming i Arktis som i resten av verden

På ministermøtet ble også oppsummeringsrapporter om havforsuring…
Land og hav

Har du forslag til nye stadnamn på Svalbard?

Svalbard består av storslagen natur, nakne fjell, fjordar og…

Barentshavet - ett hav, to land og et viktig havmiljøsamarbeid

Barentshavet, med sitt rike økosystem, er delt mellom Norge…
seaice
Sea
stein i fjæra med vulkanfjell i bakgrunnen
Lomvi i fuglefjell

Bjørnøya

Bjørnøya er den sørligste delen av Svalbard og ligger på 74°30'N 19°Ø, omtrent midtveis mellom fastlandet og Spitsbergen, og har et areal på 178 km2. Øya er ganske flat, med mest fjell i sør. Miseryfjellet er det høyeste med sine 536 meter. 1200 små vann ligger spredt rundt på øya.
Nærbilde av iskjerne med luftbobler

Miljøgifter i Antarktis

Nivåa av miljøgifter i Antarktis er generelt lågare enn elles i verda. Dette gjeld både i luft, vann, sedimenter og i dyr og planter. Dette skuldes primært at det er mindre industri og jordbruk på den sørlege halvkula. Fordi miljøgiftproblematikken hittil ikkje har vore ansett som vesentleg i Antarktis manglar det eit overordna overvakingsprogram for miljøgifter her.

Miljøgifter i Arktis

Spor av miljøgifter finnes i hele det arktiske miljøet: i luften, i jord og i sedimenter, i snø og havis/breer, i sjøvann og ferskvann, i fugler, i pattedyr og i mennesker. Arktis fungerer på mange måter som varselampe for kjente og nye miljøgifter. Forskere og myndigheter er bekymret over høye konsentrasjoner av enkelte typer miljøgifter målt i Arktis.
Innsjø med gule blomster i forgrunnen
grønn slette med fjell i bakgrunnen
seaice